Super User

Super User

П'ятниця, 01 липня 2016 13:27

Загальна інформація

Відділ у м. Кам’янці-Подільському Міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та м.Кам’янці-Подільському Головного Управління Держгеокадастру

у Хмельницькій області знаходиться в адмінбудинку Кам'янець-Подільської міської ради за адресою: м.Кам'янець-Подільський. майдан Відродження, 1, каб. 105
Тел./факс (03849) 5-03-42; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Начальник Відділу у м. Кам’янці-Подільському Міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та м.Кам’янці-Подільському

Головного Управління Держгеокадастру у Хмельницькій області — Ференс Мирослава Миколаївна

Графік

особистого прийому громадян керівництвом та працівниками Відділу Держземагентства у м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області

Ференс Мирослава Миколаївна

начальник Відділу у м. Кам’янці-Подільському Міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та

м.Кам’янці-Подільському Головного Управління Держгеокадастру у Хмельницькій області


Четвер 10:00 -12:00 год

Працівники Відділу

Понеділок-четвер

8.00 – 12.00 13.00 - 17.15

п'ятниця

8.00 – 12.00 13.00 — 16.00

Вихідні дні:

субота, неділя

Працівники Відділу з питань надання адміністративних послуг

Понеділок-четвер

8.00 – 12.00 13.00 - 17.15

п'ятниця

8.00 – 12.00 13.00 - 16.00

субота

10-00- 16.00

Вихідні дні: неділя

П'ятниця, 01 липня 2016 13:24

Запобігання проявам корупції

Запобігання і протидія корупції

 Відповідно до вимог  Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"  діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах: верховенства права; законності; комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.
Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, регулюються цим Законом, іншими законами і міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
Згідно методичних рекомендацій Міністерства юстиції України "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування" від 16.10.2013 зазначено, що  законодавство встановлює низку вимог та процедур, спрямованих на запобігання корупції. Усі ці інструменти становлять комплекс антикорупційних механізмів, які виступають «бар’єрами» на шляху вчинення корупційних правопорушень.

     Згідно методичних рекомендацій Міністерства юстиції України "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування" від 16.10.2013 одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.
З 2011 року в Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції.
Для формування чіткого розуміння національних антикорупційних стандартів необхідно з'ясувати сутність ключових законодавчих термінів. Такі визначення наведені у статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". В інших актах законодавства вони найчастіше використовуються з прямим посиланням на основний антикорупційний закон.
До таких термінів належать наступні.
Корупція. Визначення цього поняття можливе в різних площинах. В загальносоціальному розумінні до корупції відносяться будь-які форми нелегітимного використання службового в особистих цілях. В антикорупційному законодавстві дається правове визначення корупції, на основі якого формулюються похідні законодавчі терміни. Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" передбачено таке визначення: корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону (в даному випадку наводиться перелік суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення), наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.
Корупційне правопорушення визначається як умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.
Неправомірна вигода. Вказаний термін є одним з ключових у антикорупційному законодавстві загалом та у законодавстві про відповідальність за корупційні правопорушення. При цьому саме цей термін замінив поняття хабар в українському законодавстві.
Відповідно до вказаного Закону неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.
Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

    

   Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 07.04.2011 № 3206-VI діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах: верховенства права; законності; комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.
    Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
    Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.
    До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.
    Спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидата на посаду, який перебуває на посаді в державному органі, органі місцевого самоврядування та призначається в порядку переведення на посаду в іншому державному органі, органі місцевого самоврядування.
    Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.
    Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), зокрема щодо:
1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
4) наявності в особи корпоративних прав;
5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
    Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
    У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.
    Порядок проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України.
    У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.
    У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
    У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду може бути оскаржено до суду.
    Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:
1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографію;
3) копію документа, який посвідчує особу;
4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону;
5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
    Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині другій цієї статті, запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.
    Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків. До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.
    Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що здійснював перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
    Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки.
    Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі.
    Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону.

Прес-служба
Відділу Держземагентства
у м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області

 

У Відділі Держземагентства у м.Кам'янці-Подільському Хмельницької області (далі-Відділ), на виконання наказу Головного управління Держземагентства у Хмельницькій області від 16.01.2013 р. № 6, розроблено План заходів щодо запобігання і протидії корупції, що затверджено наказом начальника Відділу від 01.02.2013 р. № 4.

Слід зазначити, що протягом року, відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подано відомості щодо близьких осіб державних службовців, які працюють у Відділі. Організовано подання державними службовцями Відділу декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

У 2013 році спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Відділі, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента України «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» не проводилась.

13 червня 2013 року працівники Відділу, у кількості шість чоловік, підвищили кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції у Хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,установ і організацій.

На нарадах трудового колективуВідділу розглядалися питання стосовно виконання законодавства про державну службу, засади запобігання та протидії корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них.

На виконання пункту 2.12 протокольного доручення, за підсумками наради з питань протидії корупції в органах земельних ресурсів під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка М.В. від 16.09.2011 р., у Відділі були проведені наради з питань недопущення корупційних діянь, а саме: 28 лютого 2013 р. на тему: ”Дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», у нараді прийняло участь шість працівників Відділу; 24 травня 2013 р. на тему: ”Зміни, які відбулись в чинному законодавстві у зв’язку із набранням чинності Закону України"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18 квітня 2013 року № 221-VII”. У нараді прийняло участь сім працівників Відділу.

З повагою,

начальник Відділу

Держземагентства

у м.Кам'янці-Подільському

Хмельницької областіВ.І. КРАВЧУК

Вівторок, 21 червня 2016 10:44

Загальна інформація

Розпорядок роботи:

Архів працює: понеділок, вівторок, середа, четвер з 8. 00 до 17.15

                          п’ятниця з 8.00 до 16.00.

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Прийом громадян здійснюється щодня:

понеділок, вівторок, середа, четвер з 8. 00 до 17.15

п’ятниця з 8.00 до 12.00.

Санітарнагодина:п’ятниця з 13.00 до 16.00.

Адреса:

32301

Хмельницька область

м. Кам’янець-Подільський

вул. Пушкінська, 29

Кам’янець-Подільський міський архів

Телефони : (03849)74025, (03849)74859

 e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1321604034 img 1264     1321604344 img 1349

Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна комунальної власності:

п/п Назва об’єкта Адреса Площа кв. м. Мета проведення незалежної оцінки Запланованадата оцінки
1. Нежитлове приміщення Розвадовського, 2 215,0 визначення ринкової вартості об’єкта з метою передачі в оренду 31.05.2016

Претенденти подають конкурсну документацію - конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт оціночної діяльності в запечатаному конверті та підтвердні документи з їх описом.

Претенденти до конкурсної пропозиції додають такі підтвердні документи:

- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

- копію установчого документа суб'єкта оціночної діяльності (претендента);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та особистого досвіду оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо ).

Конкурсна документація приймається до 13 червня 2016 року (включно) за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, каб.106, «Управління з надання адміністративних послуг».

Конкурс відбудеться 17 червня 2016 року за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, 1, кім. 301, тел. (03849) 5-14-47.

Комунальні підприємства
м.Кам’янця-Подільського

У місті Кам’янці – Подільському свою діяльність здійснюють 22 комунальних підприємства (в тому числі 1 комунальне некомерційне підприємство), які надають послуги різного характеру, зокрема:

-    по обслуговуванню житлового фонду міста -  10 підприємств (КП « УК «Житловик», КП « УК «Добробут», КП « УК «Господар», КП «УК «Південь», ДП «УК «Південне» КП « УК «Південь», КП «Міськтепловоденергія», ДП «Тепловода» КП «Міськтепловоденергія», СКП «Міськліфт-світло», КП «Спецкомунтранс», КП «Профдезінфекція»).

-    по утриманню в належному стані території міста – 6 підприємств (КП «Побуткомбудсервіс», КП «Комунбуд», КП «Муніципальна інспекція», КП «Служба єдиного замовника», КП «Комбінат благоустрою», КП «Кам’янецький парк»).

-    по наданню інших послуг – 6 підприємств, в т. ч. (КП «Комбінат харчування учнів», КП «Кам′янець-Подільська міська друкарня», КП «Міський стадіон ім. Г.А. Тонкочеєва», КП «Міжміське бюро технічної інвентаризації», КП «Комунтранссервіс», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».) .
         
Інформація про керівний склад та місцезнаходження  комунальних підприємств міста наведено далі:

№ п/п Назва підприємства Вид діяльності ПІБ директора Адреса комунального підприємства, телефон E-mail
Обслуговування житлового фонду
1. Комунальне підприємство «Управлінська компанія «Житловик» обслуговування житлового фонду Свідерський Валентин Анатолійович

вул.Гунська 7/9

т. 31421

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2. Комунальне підприємство «Управлінська компанія «Добробут» обслуговування житлового фонду Віннічук Андрій Петрович

вул.Тімірязєва,125

т. 34690

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
3. Комунальне підприємство «Управлінська компанія «Господар» обслуговування житлового фонду Середюк Сергій Миколайович

вул.Космонавтів,10

т.41619

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
4. Комунальне підприємство «Управлінська компанія «Південь» обслуговування житлового фонду Герасімова Тетяна Миколаївна

вул.Годованця,26

т.39110

Zkppivden17@ gmail.com
5. Дочірнє підприємство   «Управлінська компанія «Південне»» комунального підприємства «Управлінська компанія «Південь» обслуговування житлового фонду Коваль Микола Йосипович

вул. Годованця,26

т.39110

Zkppivden17@ gmail.com
6. Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» вивезення та утилізація твердих побутових відходів Гжебовський Сергій Миколайович

вул.Свободи,12

т. 30762

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7.

Комунальне підприємство «Міськліфт-світло»

технічне обслуговування та ремонт ліфтів, мереж вуличного освітлення Чорний Борис Володимирович

вул.Гунська,3

т. 39690

miskliftsvitlo@k-р. gov.ua
8. Комунальне підприємство «Профдезінфекція» Дезінфекція та дератизація Яцуляк Таїсія Миколаївна

вул.Пушкінська,31

т. 23814

Kp-ptofdezinfeksija

@ukt.net

9. Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» теплопостачання, гаряче та холодне водопостачання та водовідведення Гордійчук Валерій Григорович

вул.Тімірязєва,123

т.35280

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
10. Дочірнє підприємство «Тепловода» комунального підприємства «Міськтепловод-енергія» технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж теплопостачання, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення Єленчак Валерій Леонідович

вул.Князів Коріатовичів,9

т. 32592

vbmteplovoda@ ukr.net ukr.net
Утримання в належному стані території
11. Комунальне підприємство «Побуткомбудсервіс» обслуговування автостоянок, ринків, громадської вбиральні Білюк Вадим Володимирович

вул.Гунська,7

т. 38430

pobutkombudservis@ ukr.net
12. Комунальне підприємство «Комбінат благоустрою» ремонт та утримання доріг Пристач Руслан Григорович

вул.Привокзальна,27

т. 50559

kpkom@ ukr.net
13. Комунальне підприємство   «Комунбуд» ремонтно-будівельні роботи Когут Сергій Миколайович

вул.Привокзальна,28

т. 33920

Kp-kombud@ ukr.net
14

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція»

контроль за сан.станом та благоустроєм міста Стоцький В’ячеслав Анатолійович

вул.Пушкінська,44

т. 31960

Municipal.police@ ukr.net
15

Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника»

архітектурна, інженерна, технічна діяльність Вдовичинський Михайло Вікентійович

вул.Пушкінська,44

т. 33200

Sl-ed-zam-kp@ ukr.net
16 Комунальне підприємство «Кам’янецький парк» надання ландшафтних послуг Залевський Валерій Станіславович

вул.Пушкінська,44

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Надання інших послуг
17

Комунальне підприємство «Міська друкарня»

поліграфічні послуги Гучек Микола Віталійович

вул. Польський ринок,18

т. 76194

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
18 Комунальне підприємство «Комбінат харчування учнів» надання послуг по харчуванню учнів шкіл Москалюк Олена Іванівна

вул.Миколи Гордійчука,33.

Kombharch10@gmail. com
19 Комунальне підприємство «Міський стадіон ім. Г.А.Тонкочеєва» забезпечення умов для проведення   культурно-масових і спортивних міських заходів Хавруняк Віктор Михайлович

пр. Грушевського, 29

т. 39946

miskstadion@ ukr.net
20 Комунальне підприємство «Кам’янець-Подільське міжміське бюро технічної інвентаризації» технічна інвентаризація та виготовлення   технічної документації Чистяков Анатолій Євгенович

Пр.Гімназичний,1

т. 91523

Kam-pod.bti@ ukr.net
21

Комунальне підприємство «Комунтранссервіс»

пасажирський наземний транспорт   міського та приміського   сполучення

Маланчук Сергій

Михайлович

вул.Пушкінська,44

т. 35506

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
22 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико санітарної допомоги» надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення Клим Інна Анатоліївна

вул.Огієнко,20

т. 90208

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Четвер, 02 червня 2016 13:48

Програма 2015-2016

ВНЕСЕНО ЗМІНИ

рішенням 3 сесії міської ради

16.12.2015 № 5/3

Кам’янець-Подільська міська рада

VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят п’ятої (позачергової) СЕСІЇ

 

14.01.2015 № 2/75

 

Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кам’янці-Подільському на 2015-2016 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки», з метою реалізації заходів, спрямованих на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва в м. Кам’янці-Подільському, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кам’янці-Подільському на 2015-2016 роки (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Кам’янці-Подільському на 2015-2016 роки Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста міської ради.

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, установ та організацій міста, громадських об’єднань підприємців забезпечити виконання заходів Програми у визначені терміни та інформувати Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста міської ради про проведену роботу щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Фінансовому управлінню міської ради при формуванні міського бюджету на 2015 та 2016 роки щорічно передбачати кошти на реалізацію Програми розвитку малого та середнього підприємництва в межах затвердженого кошторису програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Горшунова Г.І. та на постійну комісію міської ради з питань розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту.

Міський голова   М. СімашкевичЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В М. КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ НА 2015-2016 РОКИ

Проведено моніторинг та аналіз надходжень до міського бюджету від промислових підприємств основного кола за січень-квітень 2016 року. Так, за 4 місяці 2016 року від 48 промислових підприємств надійшло 14724,6 тис. грн., що на 4210,6 тис.грн. або 40,4% більше ніж за відповідний період 2015 року (за січень-квітень 2015 року надійшло 10486,7 тис.грн), в тому числі:

-         ПДФО – 12553,1 тис.грн - на 77,9 % більше (за січень-квітень 2015 року – 7056,5 тис. грн.);

-         плата за землю – 1606,9 тис.грн - на 59,8 % більше (за січень-квітень 2015 року – 1005,6 тис. грн.);

-         єдиний податок – 358,3 тис.грн - на 52,7% більше (за січень-квітень 2015 року – 234,6 тис. грн.);

-         Інші податки – 206,3 тис.грн - (за січень-квітень 2015 року – 2190,0 тис.грн).

Збільшили об’єм надходження податків до міського бюджету за січень-квітень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року 37 підприємств основного кола, що складає 77,1% від загальної кількості підприємств.

Найбільше сплатили податків до міського бюджету з за січень-квітень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року підприємства:

-         ТОВ «Преттль Кабель Україна» - на 1417,8 тис.грн більше (111,3%);

-         ТОВ «Модуль-Україна» - на 1408,1 тис.грн більше (137,7%);

-         ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» - на 729,7 тис.грн більше (96,6%);

-         Кам’янець-Подільське колективне швейне підприємство - на 557,0 тис.грн більше (2,4 рази);

-         ПАТ «Гіпсовик» - на 198,1 тис.грн більше (55,8%)

-         ПП «Пакт» - на 163,4 тис.грн більше (150,3%);

Зменшили надходження податків до міського бюджету за 2015 рік 11 підприємств, з них:

-         КП «Міськтепловоденергія» - на 1394,0 тис.грн. або 37,3%;

-         ПВКП «Механік» - на 100,2 тис.грн. або 46,2%.

До основного кола промислових підприємств міста Кам’янця-Подільського входить 48 підприємств, в тому числі переробної промисловості 43 шт. , підприємства постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 4 шт., виробництво меблів – 1 шт.  

Середньомісячна чисельність працівників промислових підприємств станом на 01.05.2016 складає 5048 чол., що на 191 чол. або 3,3% більше ніж в квітні 2015 року.

Найбільшу середньомісячну чисельність мають підприємства з виробництва електричного устаткування та виробництва вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів1846 чол. (36,6 % від загальної чисельності), з яких 1095 чол. (або 21,7%) працює на ТОВ «Преттль-Кабель Україна».  

Середня заробітна плата працюючих на промислових підприємствах в березня 2016 року склала 2796,85 грн. та збільшилась на 433,37 грн. або 18,3 % порівняно з квітнем 2015 роком і на 147,88 грн. або 4,2% порівняно з березнем 2016 року.

Найвищу середню заробітну плату на одного штатного працівника в квітні 2016 року мають підприємства по виробництву та розподілу тепла і електроенергії (4055,76 грн.) , що на 935,59 грн. або 30% більше ніж в квітні 2015 року. Одну із найбільшу заробітну плату мають підприємства металургії та оброблення металу - 3852,93 грн. Найбільшу середню заробітну плату на одного штатного працівника має ТОВ «Модуль-Україна» - 8485,06 грн. (середньомісячна чисельність штатних працівників 451 чол.).

Підприємства харчової промисловості мають найнижчу середню заробітну плату (1718,59 грн.) серед промислових підприємств міста, найвищу середню заробітну плату має Філія «Лактіс» ДП «Аромат» - 2754,02 грн.

Середня заробітна плата на одного штатного працівника в легкій промисловості – 2658,30 грн., найвища заробітна плата в Кам’янець-Подільському колективному швейному підприємству – 3229,66 грн.

Промислові підприємства з виробництва машин та устаткування відповідно мають середню заробітну плату в розмірі 3784,44 грн., найвища на ДП НТК «Завод точної механіки» - 7817,91 грн.

         В цілому середня заробітна плата станом на 01.05.2016 на одного штатного працівника в промислових підприємствах основного кола складає 2796,85 грн., що більше майже 2 рази за встановлену мінімальну заробітну плату (1378,00 грн.).