Звернення щодо економічного стану промислових підприємств міста

Вівторок, 28 березня 2017 16:54

Президенту України,
Прем’єр-міністру України,
Голові Верховної Ради України,
Голові Хмельницької обласної ради,
Голові Хмельницької обласної державної адміністрації


Звернення

До Кам’янець-Подільської міської ради надійшли звернення керівників промислових підприємств міста щодо складної економічної ситуації на підприємствах, яка склалася в 2017 році.
Постійне збільшення роздрібних тарифів на енергоносії, систематичні зміни в податковому законодавстві, ставлять під загрозу саме існування малого та середнього підприємництва в місті.
Із набранням чинності з 1 січня 2017 року положень Закону України від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» встановлено, що базою оподаткування для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 цього Кодексу, або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Внаслідок чого, плата за землю та орендна плата за земельні ділянки виросла більше ніж на 52 %, а в деяких випадках в два і більше разів.
Відповідно до ст. 56 Кодексу законів про працю України за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись, як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Таким чином, роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день заробітну плату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час.
Однак роботодавець відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» розраховує суму ЄСВ, як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника незалежно від того, що працівник працював не повний робочий день.
Тому, підвищення в 2017 році розміру мінімальної заробітної плати та пов’язаних з цим обов’язковими платежами, призвело до значного збільшення податкового навантаження на підприємства, які прозоро та відкрито ведуть свій бізнес.
31 січня 2017 року Національної комісією, що здійснює Державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг (НКРЕКП), прийнято постанову № 148 «Про встановлення величин питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік». За нею новостворені підприємства середнього та малого бізнесів, або такі, які проходять розширення та модернізацію, за нестандартне приєднання до електричних мереж повинні платити від 3,094 до 9,428 тис. грн/кВт, що в середньому у шість разів вище за тарифи, які діяли до того. Раніше, у середньому, плата на 1 кВт трималась на рівні 1-2 тисячі гривень.
НКРЕКП прийняло нищівне для бізнесу рішення, яке замість спрощення життя підприємців, збільшення інвестиційної привабливості - тільки поглибило проблему. З такими розцінками, підключення до електромережі стане надто розкішним задоволенням для бізнесу та вдарить по багатьох галузях підприємництва. Жоден інвестор не вкладатиме гроші в Україну, де банальне підключення до електромережі коштує більше, ніж увесь проект.
Негайного юридичного закріплення потребує норма щодо можливості надання суб’єкту господарювання спеціального дозволу на користування надрами без участі в аукціонах, за умови, що він є виробником, власником (орендарем) цілісного майнового комплексу (побудованого чи реконструйованого) або земельної ділянки, яка в перспективі може використовуватися для користування надрами.
Разом з тим, на території міста та області розташовано багато родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, на розвідку яких, ще за радянських часів, витрачено величезні кошти з державного бюджету і бюджету підприємств. Сьогодні розробка таких родовищ суб’єктами господарювання неможлива через відсутність «вільних» земельних ділянок. Зазначене є результатом вчасно не проведеного резервування земель, де розташовані запаси корисних копалин. Натомість, землі розпайовані або надано для ведення сільськогосподарського виробництва.
Всі ці фактори суттєво впливають на збільшення собівартості виробленої продукції, що призводить до зменшення промислового виробництва, обсягів реалізації продукції підприємств, надходжень до бюджетів усіх рівнів, дають поштовх до закриття підприємств та скорочення робочих місць, що підвищить соціальну напругу в місті.
Враховуючи вищевикладене, на підставі пропозицій керівників промислових підприємств, з метою недопущення спаду розвитку економіки міста та погіршення фінансового стану підприємств просимо Вашого максимально можливого сприяння у вирішенні питання щодо:
-    удосконалення земельного законодавства в питанні отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для потреб надрокористування (зокрема, спростити механізм одержання земельних ділянок, передбачити можливість відповідних органів влади, у чітко визначених випадках, приймати рішення з відчуження земельної ділянки, наданої раніше для сільськогосподарських потреб, та надання її для розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із користуванням надрами);
-    зменшення роздрібних тарифів на енергоносії (електроенергію, газ) для промислових підприємств;
-    скасувати постанову Національної комісії, що здійснює Державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг від 31.01.2017 № 148 «Про встановлення величин питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік»;
-    запровадити розрахунок ЄСВ при відпрацьованому неповному робочому дню (нарахована заробітна плата нижче мінімальної) як добуток фактично нарахованої заробітної плати та ставки єдиного внеску;
-    введення державного замовлення на закупівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки на рівні регіонів та областей за рахунок коштів лізингового фонду;
-    запровадження часткової (до 70 %) компенсації облікової ставки Національного банку України за кредитами банків, що надаються підприємствам вітчизняного сільгоспмашинобудування.
Заздалегідь вдячні за Ваше розуміння, підтримку вітчизняного виробника та органів місцевого самоврядування.


Підтримано 30 сесією
Кам’янець-Подільської міської ради VІІ скликання
28 березня 2017 року

Прочитано 124 разів