Регламент міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 2 (позачергової) сесії міської ради

25.11.2015 № 1/2

РЕГЛАМЕНТ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ

{ Із змінами, внесеними згідно рішень міської ради
№ 178/3 від 16.12.2015
№ 12/11 від 27.04.2016
№ 11/35 від 30.05.2017
№ 6/56 від 05.06.2018 }

 

 

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Сесія міської ради

2.1. І сесія міської ради

2.2. Чергові сесії

Розділ ІІІ. Процедура пленарних засідань

3.1. Формування порядку денного

3.2. Ведення пленарних засідань

3.3. Організація розгляду питань

3.4. Порядок голосування пропозицій

3.5. Таємне голосування

3.6. Прийняття рішень

3.7. Протокол сесії міської ради

3.8. Дисципліна та етика пленарних засідань

3.9. Порядок розгляду звернень до сесії міської ради

Розділ ІV. Органи міської ради.

4.1. Постійні комісії міської ради

4.2. Тимчасові комісії, тимчасові контрольні комісії міської ради

4.3. Депутатські фракції

4.4. Депутатські групи

4.5. Депутатський клуб

Розділ V. Розгляд депутатських запитів

Розділ VІ. Робота з виборцями

Розділ VІІ. Заключні положення

 

РЕГЛАМЕНТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VІІ СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І

Загальні положення

1.1. Порядок діяльності Кам'янець-Подільської міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року №280-97/ВР зі змінами та доповненнями, Законом України "Про статус депутатів місцевих рад” від 11.07.2002 року №93-IV зі змінами та доповненнями, іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Статутом територіальної громади міста Кам’янця-Подільського.

1.2. Регламент Кам'янець-Подільської міської ради встановлює порядок скликання і проведення сесій, формування депутатських комісій та інших органів ради, визначає законодавчу процедуру, порядок здійснення контрольних функцій, а також функції органів міської ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень.

1.3. Робота та діловодство Кам'янець-Подільської міської ради ведуться українською мовою.

1.4. Засідання міської ради, постійних, тимчасових та інших комісій є відкритими і гласними за винятками, встановленими законами та цим Регламентом.

1.5. Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень на офіційному сайті. Всім іншим засобам масової інформації створюються необхідні умови для широкого висвітлення роботи пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій міської ради.

Гласність пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій міської ради також забезпечується шляхом трансляції в мережі Інтернет та збереженням відеоархіву у вільному доступі на серверах сервісу You Tube відповідно до «Положення про он-лайн трансляцію сесій Кам’янець-Подільської міської ради» в новій редакції.

 

1.6. Представники телебачення, радіо і преси повинні бути акредитовані міською радою на певний термін або на весь період скликання міської ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою.Для акредитації представник ЗМІ подає до відділу інформаційного забезпечення та зв’язків із засобами масової інформації копію службового посвідчення та копію документа про реєстрацію засобу масової інформації. Відділ інформаційного забезпечення та зв’язків із засобами масової інформації готує та виносить на розгляд сесії міської ради відповідний проект рішення про акредитацію. Відділ з обслуговування міської ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які розповсюджуються серед депутатів.

1.7. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

1.8. Сесія міської ради розпочинає та завершує свою роботу виконанням Державного Гімну України.

1.9. На засіданнях сесії міської ради можуть бути присутніми голови обласних, міських осередків політичних партій депутати рад вищих рівнів, помічники-консультанти депутатів міської ради та рад вищих рівнів, громадських організацій, керівники установ і організацій та громадяни при розгляді питань, що їх стосуються, також громадяни, які одержали запрошення відділу з обслуговування міської ради за пропозиціями міського голови або депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційними запрошеннями.

При порушенні запрошеними норм поведінки, сесія може прийняти рішення про позбавлення їх права участі в роботі сесії.

1.10. На весь період повноважень міської ради VIІ скликання за кожним депутатом закріплюється місце в залі засідань.

Схема розподілу місць в залі засідань затверджується рішенням сесії на основі пропозицій фракцій, депутатських груп та окремих депутатів.

РОЗДІЛ ІІ

Сесія міської ради

2.1. І сесія міської ради

2.1.1. Перша сесія новообраної ради скликається міською виборчою комісією не пізніше ніж через два тижні після обрання ради у правоздатному складі.

2.1.2. Голова міської виборчої комісії відкриває і веде першу сесію міської ради, інформує раду про підсумки виборів депутатів, міського голови і визнання їх повноважень.

2.1.3. Міський голова, повноваження якого визнані на першій сесії новообраної міської ради, вносить пропозицію про створення робочих груп з числа депутатів, які вносять до розгляду на другій сесії міської ради питання щодо:

а) Регламенту Кам’янець-Подільської міської ради;

б) затвердження постійних комісій міської ради, їх кількісного та персонального складу, Положення про постійні комісії міської ради.

2.1.4. Міський голова вносить пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, не пізніше як на другій сесії міської ради. Рішення ради з обрання секретаря міської ради приймається таємним голосуванням. Рішення ради по затвердженню першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, персонального складу виконавчого комітету міської ради приймається відкритим голосуванням. Кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій міської ради, які готують відповідні висновки. При потребі дані кандидатури розглядаються також на засіданнях депутатських фракцій та груп.

2.1.5. Робота першої сесії новообраної ради визначається Регламентом Кам’янець-Подільської міської ради попереднього скликання.

2.1.6. Відділ з обслуговування міської ради не пізніше ніж за 5 днів до початку першої сесії зобов’язаний забезпечити всіх новообраних депутатів необхідними законодавчими актами та документами.

2.2. Чергові сесії

2.2.1. Сесії міської ради скликаються міським головою або за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Сесія скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок не рідше ніж один раз на місяць.

Проведення сесій ради планується.

При відповідному обґрунтуванні позачергові сесії міської ради скликаються міським головою, у разі його відсутності секретарем міської ради. На їх розгляд виносяться тільки питання, які вимагають негайного вирішення.

2.2.2. Чергова сесія розпочинає свою роботу о 10.00 годині і триває до фактичного завершення розгляду всіх питань порядку денного, але не пізніше ніж до 17.00 з перервою через кожні дві години роботи на 20 хвилин. Обідня перерва: з 14.00 до 15.00.

2.2.3. Сесія міської ради може бути продовжена головуючим понад визначений робочий час у п.2.2.2 не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу можуть бути, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загальної кількості присутніх на сесії.

2.2.4. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Інформація про скликання сесії публікується в газеті міської ради, на офіційному сайті міської ради та може повідомлятися іншими засобами масової інформації.

2.2.5. Проекти рішень та інші документи депутати отримують не пізніше ніж за 5 днів до початку чергової сесії (крім першої, другої та позачергових сесій).

2.2.6. Проект рішення є документом, підготовленим депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, депутатськими фракціями та групами, відділами, управліннями та департаментами міської ради, завізований заступником міського голови, до компетенції якого відноситься це питання, особами, на яких покладається контроль за виконанням документу, юридичним управлінням міської ради та подається міському голові в терміни визначені Регламентом міської ради. Проекти рішень подаються до відділу з обслуговування міської ради не пізніше ніж за 15 робочих днів до проведення сесії.

2.2.7. Проекти рішень, які містять орфографічні, стилістичні, граматичні помилки повертаються відділом з обслуговування міської ради виконавцю для виправлення недоліків та приведення їх у відповідність до правил діловодства та ДСТУ 4163-2003.

2.2.8. Копії документів, що долучаються до проектів рішень міської ради, повинні бути завірені належним чином. В разі прийняття рішення в інтересах юридичної особи, копії поданих документів можуть бути завірені нотаріусом, печаткою установи, підприємства чи організації, яка видала документ, або печаткою юридичної особи та підписом посадової особи, яка на це уповноважена. В разі прийняття рішення в інтересах фізичної особи, копії поданих документів завіряються нотаріусом або печаткою установи, підприємства чи організації, яка видала документ, або фізичною особою (юридичною особою) заявником за умови пред’явлення оригіналів документів.

2.2.9. Відповідальність за підготовку рішення несе керівник виконавчого органу міської ради, на якого відповідно до резолюції міського голови, покладено організацію підготовки проекту рішення.

2.2.10.Проекти рішень міської ради оприлюднюються відповідними структурними підрозділами Кам’янець-Подільської міської ради, які їх готують для розгляду на сесії міської ради, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду, з метою прийняття. На візованому проекті рішення зазначається дата та місце його опублікування (оприлюднення).

2.2.11. Розпорядникам інформації при підготовці проектів рішень та їх оприлюдненні керуватись Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами України.

РОЗДІЛ ІІІ

Процедура пленарних засідань

3.1. Формування порядку денного

3.1.1. Формування порядку денного сесії міської ради здійснюється відділом з обслуговування міської ради на основі пропозицій постійних комісій міської ради, депутатських фракцій та груп, депутатів міської ради, відділів, управлінь міської ради та включається до розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради.

3.1.2. Перелік питань порядку денного сесії міської ради та проекти рішень надаються депутатам не пізніше ніж за 5 днів до відкриття сесії.

3.1.3. Порядок денний сесії обговорюється і затверджується в цілому міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Після обговорення та прийняття рішень з питань затвердженого порядку денного в різному розглядаються тільки питання інформаційного характеру, які носять форму повідомлення і за якими не приймаються рішення сесії.

3.1.4. До порядку денного сесії включаються питання, обговорені в постійних комісіях міської ради, з яких підготовлені проекти рішень.

Включення невідкладного питання до порядку денного сесії проводиться за погодженням з постійною комісією міської ради, до компетенції якої відноситься це питання.

3.2. Ведення пленарних засідань

3.2.1. Сесію міської ради відкриває, веде і закриває міський голова, а за його відсутності – секретар міської ради, або депутат міської ради, який обраний головуючим на засіданні у відповідності до ч. 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.2.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на сесії, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого, ведення сесії доручається секретареві міської ради або депутатові, що є головуючим на засіданні.

3.2.3. Головуючий на сесії міської ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде сесію, оголошує перерви;

- вносить пропозиції щодо обрання лічильної комісії;

- вносить на обговорення проекти рішень. Оголошує, при необхідності, їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.2.4. Під час сесії головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком порушення Регламенту.

3.2.5. Для організації роботи сесії головуючий має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

- ставити запитання до присутніх на сесії;

- скликати Погоджувальну раду, в яку входять секретар міської ради, всі голови постійних комісій міської ради, президент депутатського клубу, голови (або заступники) депутатських фракцій та груп.

3.3. Організація розгляду питань

3.3.1. Обговорення питання сесії включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповідь (у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

- виступи по одному представнику від постійних комісій міської ради, депутатських

фракцій та груп;

- виступи депутатів;

- заключне слово доповідача.

3.3.2. Перед початком розгляду питання сесія встановлює час для його обговорення:

- для виступів від постійних комісій міської ради, депутатських фракцій, груп до 10 хв.,

- для відповіді на питання до доповідача до 15хв.,

- для виступу в дискусіях до 5хв.

У разі відсутності зауважень та пропозицій до проекту рішення при його розгляді постійними комісіями головуючий пропонує голосувати за такий проект рішення, як за рішення ради в цілому.

3.3.3. По закінченні часу, відведеного на розгляд питання, головуючий проводить завершення обговорення за скороченою процедурою: 2 – „за”, 2 – „проти” і ставить проект рішення на голосування.

3.3.4. Час для доповіді надається до 40 хвилин, співдоповіді до 10 хвилин і заключного слова до 10 хвилин.

Виступаючим у обговоренні для виступів з процедурних питань, заяв, внесення запитів, резолюцій надається час тривалістю до 5 хвилин.

Для виступів у різному – до 3 хвилин.

Питання збільшення тривалості виступу ставиться на голосування.

3.3.5. Заява про надання слова на сесії з будь-якого питання порядку денного подається через електронну систему для голосування «Віче».

Головуючий надає слово для виступу депутатові, а іншій особі – за згодою ради.

Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого виступу або передати право виступу іншому депутатові.

Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів.

3.3.6. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій не більше 15 хвилин.

Перерва та її тривалість може також пропонуватись головуючим на пленарному засіданні.

Перерва для узгодження позицій фракцій та депутатських груп може оголошуватись за заявою однієї депутатської фракції або групи один раз з одного питання порядку денного.

3.4. Порядок голосування пропозицій

3.4.1. Обговорення і проведення голосування проводиться таким чином, щоб з’ясувати результат та дійсне волевиявлення кожного депутата, а на вимогу депутата відображати на моніторі результат голосування з відображенням волевиявлення кожного депутата по даному проекту рішення.

3.4.2. Після завершення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

3.4.3. На голосування ставляться всі пропозиції та поправки, що надійшли стосовно даного питання і не були відкликані та не суперечать цьому Регламенту.

3.4.4. Головуючий на засіданні може відмовити поставити на голосування пропозиції чи поправки депутатів та присутніх на сесії, якщо запропонований текст не стосується обговорюваного питання.

3.4.5. У разі внесення декількох пропозицій з одного і того ж питання, голосування проводиться в порядку їх внесення.

Якщо серед кількох пропозицій є пропозиція, внесена Погоджувальною радою, вона ставиться на голосування першою.

3.4.6. Пропозиції та поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні подаватись в письмовій або усній формі, оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

Доповідач проекту рішення узагальнює подані пропозиції та поправки і формує остаточну редакцію проекту рішення міської ради (окремого пункту). При цьому доповідач оголошує власну думку стосовно запропонованих змін та доповнень до проекту рішення.

3.4.7. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.4.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.4.9. Після завершення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

3.4.10. В режимі відкритого або поіменного голосування підрахунок голосів відбувається через електронну систему для голосування «Віче», відображається на моніторах та записується в протоколах засідання сесії.

Депутат має право голосувати виключно своєю карткою.

Таємне голосування відбувається за процедурою, відповідно до розділу 3.5.

3.4.11. У разі відмови електронної системи для голосування «Віче» підрахунок голосів організовує і здійснює лічильна комісія, яка обирається на період проведення сесії.

3.5 Таємне голосування

3.5.1. Таємне голосування проводиться за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, депутатської фракції, групи або депутата міської ради, яку підтримали більшість депутатів від загального складу ради, а також згідно з вимогами чинного законодавства.

3.5.2. Бюлетені для таємного голосування виготовляються відділом з обслуговування міської ради, під контролем Лічильної комісії у кількості 37 бюлетенів (загальний склад ради + міський голова). Бюлетені для таємного голосування повинні бути підписані всіма членами лічильної комісії, бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. Форма бюлетеня за пропозицією лічильної комісії затверджується сесією міської ради.

3.5.3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

3.5.4. Кожному депутатові лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування. Депутат, який бере участь у голосуванні, ставить свій особистий підпис у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень) для таємного голосування.

3.5.5. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

3.5.6. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, - всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.

3.5.7. Рішення вважається прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за нього отримано більше половини голосів депутатів від загального складу ради, якщо інше не передбачене Законом та Регламентом.

3.5.8. Якщо необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

3.5.9. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

3.5.10. Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

3.5.11. Якщо внаслідок голосування не обрано, не призначено, чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться вибори з новим висуненням кандидатів.

3.5.12. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

3.5.13. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією член комісії доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

3.5.14. У результаті виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування.

3.5.15. Якщо при голосуванні порушено порядок визначення результатів голосування, то за процедурним рішенням проводиться повторне голосування новими бюлетенями.

3.5.16. За результатами таємного голосування рішення вважається прийнятим після затвердження протоколів лічильної комісії сесією міської ради.

3.6. Прийняття рішень

3.6.1. Рішення сесії приймається після обговорення питання порядку денного більшістю голосів від загального складу ради. Прийняття рішення відбувається шляхом відкритого поіменного голосування, крім випадків встановлених законодавством щодо проведення таємного голосування. Результати відкритого поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті міської ради у день голосування та є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради.

Примітка: нова редакція пункту 3.6.1 Регламенту вступає в дію на другий день після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.6.2. Проект рішення, який не отримав необхідної кількості голосів, вважається відхиленим та повертається виконавцю. Інформація про відхилення проекту рішення заноситься до протоколу сесії. Виконавець проекту рішення зобов’язаний повідомити про таке відхилення заявника.

3.6.3. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

3.6.4. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в комісіях. З процедурних питань головуючий надає слово позачергово.

3.6.5. Рішення сесії приймаються відкритим (в тому числі поіменним) та таємним голосуванням.

3.6.6. Поіменне голосування проводиться за пропозицією міського голови, секретаря міської ради або депутата міської ради, якого підтримала більшість депутатів від загального складу ради. Результати поіменного голосування роздруковуються відразу після голосування і надаються депутатам, уповноваженим представникам депутатських груп (фракцій) за їх зверненням.

3.6.7. Відкрите (в тому числі поіменне) та таємне голосування може бути проведено у разі відмови електронної системи для голосування «Віче». Процедура поіменного голосування проводиться за списками присутніх на сесії міської ради депутатів шляхом підняття вверх картки для голосування. Підрахунок голосів здійснює обрана лічильна комісія.

3.6.8. Рішення сесії з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення сесії може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього. Сесія також може перенести розгляд проекту рішення на наступне пленарне засідання зі здійсненням необхідного доопрацювання.

3.6.9. Контроль за виконанням рішень може бути покладено на міського голову, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та на постійні комісії міської ради.

3.7. Протокол сесії міської ради

3.7.1. Сесія протоколюється. Ведення протоколу здійснює відділ з обслуговування міської ради. Протокол підписує головуючий на засіданні.

3.7.2. У протоколі зазначаються:

- дата;

- час і місце проведення засідання;

- кількість депутатів, присутніх на засіданні;

- питання порядку денного, винесених на розгляд;

- назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання;

- прізвища головуючих на засіданні і виступаючих;

- всі винесені на голосування питання і пропозиції;

- спосіб їх вирішення;

- повні результати голосування;

- прийняті рішення.

3.7.3. Робота на сесії записується на електронних носіях.

3.7.4. Записи роботи сесії зберігаються протягом всього скликання.

3.7.5. За вимогою депутата йому надається право на одержання витягу з протоколу сесії або окремих рішень сесії та надається можливість прослуховування, копіювання запису роботи сесії.

3.8. Дисципліна та етика пленарних засідань

3.8.1. Депутат міської ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Пропуск депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів є підставою для відкликання депутата.

3.8.2. На засіданні сесії промовець не повинен вживати образливі висловлювання та ненормативну лексику, закликати до незаконних і насильницьких дій.

3.8.3. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, який порушив Регламент або етику пленарних засідань, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий має право позбавити його слова.

3.8.4. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

3.8.5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу; висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні позбавляє його слова.

3.8.6. Під час засідання сесій або постійних комісій міської ради депутати або особи, присутні на пленарному засіданні, не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають веденню сесій або засідань постійних комісій міської ради, викладенню чи сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільних телефонах тощо).

3.8.7. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ перервано.

3.8.8. Якщо депутат або присутня на пленарному засіданні та постійної комісії міської ради особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії або постійної комісії міської ради головуючий на засіданні попереджає персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні, за згодою більшості депутатів присутніх на засіданні, може запропонувати порушнику дисципліни залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат або присутня особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання порушником дисципліни його вимоги. У таких випадках, за більшістю голосів від кількості присутніх в залі депутатів, сесія або постійна комісія міської ради може прийняти рішення про позбавлення депутата або присутньої особи права брати участь у засіданні сесії або постійної комісії до завершення дня. Це рішення передається на розгляд постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності і доводиться до відома виборців через засоби масової інформації.

3.8.9. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

3.9. Порядок розгляду звернень до сесії міської ради

3.9.1. Звернення до сесії міської ради від жителів міста, керівників підприємств, установ і організацій, партійних та громадських організацій подаються не пізніше як за 10 днів до сесії міської ради та розглядаються в різному.

Звернення, отримані пізніше, включаються до розгляду на наступну сесію.

3.9.2. Звернення не повинні містити образливі вислови та ненормативну лексику до посадових осіб, депутатів, заклики до незаконних і насильницьких дій та неперевірені факти.

РОЗДІЛ ІV

Органи міської ради

4.1. Постійні комісії міської ради

4.1.1. Діяльність постійних комісій міської ради визначається вимогами Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.1.2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії на другій сесії ради та формуються у міжсесійний період (до другої сесії) у порядку:

а) робоча група, створена на першій сесії ради, готує пропозиції щодо кількості комісій, їх функціональної спрямованості та назв;

б)депутатські фракції, групи, депутати міської ради подають до робочої групи свої пропозиції щодо їх бачення формування і обрання постійних комісій та заяви про бажання працювати в одній із комісій;

в) міський голова або секретар ради, у разі його обрання на першій сесії, забезпечує обговорення депутатами пропозицій міського голови, секретаря ради, робочої групи щодо постійних комісій ради.

Одночасно проводиться обговорення кандидатур осіб на посади голів постійних комісій;

г) матеріали обговорення беруться за основу при підготовці проектів рішень та при розгляді питання порядку денного другої сесії "Про утворення постійних комісій міської ради та обрання їх голів”.

4.1.3. Обрання постійних комісій міської ради визначається наступним порядком, за яким рада приймає рішення:

а) про кількість, назви постійних комісій ради відповідно до функціональної спрямованості та їх чисельний склад;

б) про обрання голів постійних комісій міської ради за поданням міського голови;

в) про персональний склад постійних комісій міської ради.

4.1.4. У разі, коли кількість депутатів, бажаючих працювати в тій чи іншій комісії, перевищує визначений радою кількісний склад комісії - проводиться відкрите голосування по кожному кандидату окремо.

4.1.5. Депутат, який у результаті голосування не увійшов до постійної комісії міської ради, за персональним складом якої проведено голосування та прийнято рішення, входить, за його бажанням, до складу іншої комісії.

4.1.6. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії міської ради надається слово для виступу та відповідей на запитання.

4.1.7. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії міської ради, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

4.1.8. Голова постійної комісії міської ради може бути в будь-який час відкликаний радою.

4.1.9. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради обговорюються та вносяться:

- міським головою;

- секретарем міської ради;

- постійними комісіями міської ради;

- депутатськими фракціями, групами;

- депутатами міської ради.

4.1.10. Голова постійної комісії звітує про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання згідно з планом роботи міської ради.

4.1.11. Рішення міської ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити інформацію про причини відкликання.

4.1.12 Відкликання голови постійної комісії міської ради здійснюється шляхом відкритого голосування.

4.1.13. У разі відкликання голови постійної комісії міської ради з цієї посади він може залишитися членом тієї ж комісії або перейти до іншої.

4.1.14. Постійні комісії міської ради після розгляду проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд сесій міської ради, подають у секретаріат міської ради письмові пропозиції до проектів рішень, які обов’язково ставляться на голосування головуючим на сесії.

4.2. Тимчасові комісії, тимчасові контрольні комісії міської ради

4.2.1. Створення та діяльність тимчасової контрольної комісії визначається статтею 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.2.2. Тимчасова контрольна комісія є головною комісією з питання, для підготовки якого її створено.

4.2.3. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно містити:

- назву комісії;

- завдання комісії;

- кількісний склад комісії;

- обраного міською радою голову (співголів) комісії;

-персональний склад членів комісії (окрім депутатів можуть бути залучені необхідні спеціалісти з відповідних галузей);

-термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

- додаткові права (якщо це необхідно), надані міською радою цій комісії;

-обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

-заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

4.3. Депутатські фракції

4.3.1. Створення та діяльність депутатських фракцій, їх права визначаються статтею 27 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад”:

1) депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.

2) депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

4.3.2. До складу фракції можуть входити позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції.

4.3.3. Рішення про об’єднання депутатів у фракції доводиться до відома депутатів міської ради на пленарному засіданні міським головою.

4.3.4. Депутатська фракція повідомляє міську раду про своє створення за поданням керівника фракції, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви та персонального складу.

4.3.5. Депутатські фракції мають право один раз протягом сесії на оголошення перерви для проведення консультації між фракціями тривалістю не більше 15 хвилин.

4.4. Депутатські групи

4.4.1. Створення та діяльність депутатських груп визначається статтями 25, 26 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад”.

4.4.2. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

4.4.3. Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

4.4.4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до депутатської групи, його виходу чи виключення з неї визначається самою депутатською групою.

4.4.5. Депутат не може входити до складу більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи.

4.4.6. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень міської ради.

4.4.7. Після реєстрації депутатської групи головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про утворення такої групи, її кількісний склад, керівника групи.

4.4.8. Про зміни в складі депутатської групи керівник або її уповноважений представник подає секретареві міської ради письмове повідомлення, підтверджене відповідно оформленими документами (заява, протокол).

4.4.9. У разі, коли кількісний склад депутатської групи стає меншим від 3-х осіб, головуючий на черговій сесії ради оголошує про припинення діяльності цієї депутатської групи.

4.4.10. Кожна депутатська група має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях міської ради.

4.4.11. Депутатська група, з ініціативи якої на сесії міської ради. розглядається питання, має право на виступ свого представника з заключним словом.

4.4.12. Депутатська група має право один раз протягом сесії на оголошення перерви для проведення консультації між групами тривалістю не більше 15 хвилин.

4.5. Депутатський клуб

4.5.1. Депутати міської ради на одній з перших сесій міської ради утворюють депутатський клуб з метою згуртування депутатів, визначення позицій та попереднього обговорення питань, що плануються для розгляду на сесії та вимагають детального вивчення тощо.

4.5.2. Депутатський клуб очолює президент клубу, який обирається з числа досвідчених депутатів міської ради за пропозицією міського голови.

4.5.3. Спільна думка більшості депутатів, сформована на депутатському клубі при вивченні та обговоренні питань виноситься у вигляді рекомендацій, пропозицій для розгляду та обговорення на засіданнях постійних комісій та сесіях ради.

4.5.4. Діяльність депутатського клубу визначається Положенням про депутатський клуб міської ради.

Положення затверджує сесія міської ради.

РОЗДІЛ V

Розгляд депутатських запитів.

5.1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутатові міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. Відповідь на депутатське запитання надається усно.

5.2. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.3. Місцеві органи виконавчої влади та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний термін, попередньо повідомивши про це депутата.

5.4. Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо виконавчі органи міської ради та їх посадові особи, керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право подати депутатський запит.

5.5. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.

5.6. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

5.7. Депутатський запит, який вимагає попереднього або детального розгляду, подається депутатом до розгляду за 10 (десять) днів до пленарного засідання міської ради і обов’язково включається до порядку денного сесії у разі, коли попередній його розгляд не задовольняє депутата або групу депутатів.

5.8. Відповідь на депутатський запит, який вимагає попереднього або детального розгляду, готує орган або посадова особа виконкому та спільно з депутатом, який подав запит, готує матеріали, відповідний проект рішення для розгляду його на пленарному засіданні міської ради.

5.9. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї четвертої присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких подано запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

5.10. За результатами розгляду депутатського запиту сесія міської ради, у разі необхідності, приймає відповідне рішення або протокольне доручення.

РОЗДІЛ VI

Робота з виборцями

6.1. Депутат міської ради працює на закріпленому виборчому окрузі з виборцями, збирає, узагальнює доручення виборців та формує рейтинг першочергових та другочергових потреб виборців.

6.2. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку міста, економічних програм, формуванні бюджету та при підготовці проектів рішень з інших питань.

6.3. Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання самих виборців та органи самоорганізації населення.

6.4. Рада та її виконавчі органи аналізують доручення виборців, надані депутатом міської ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та територіальної громади.

РОЗДІЛ VII

Заключні положення

7.1. Регламент набирає чинності з моменту його затвердження рішенням сесії міської ради.

7.2. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться шляхом їх затвердження рішенням сесії міської ради з ініціативи міського голови, секретаря міської ради, депутатських фракцій та груп, депутатів міської ради, виконавчих органів міської ради.

7.3. У всіх питаннях, неврегульованих даним Регламентом, міська рада керується чинним законодавством України.