Керуючий справами Мельничук Яна Сергіївна

 

Мельничук Яна Сергіївна
 

Народилася 30 липня 1981 року у Кам’янці-Подільському.
1998 р. закінчила НВК №17
1998-2003 рр. – навчання в КПНУ імені Івана Огієнка
2003-2005 рр. – здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.
З 2005 р. працювала викладачем англійської мови в індустріальному коледжі та за сумісництвом телеведучою місцевого телебачення.
З 2008 р. працює в міській раді. Починала кар’єру держслужбовця з посади прес-секретаря.
06.05.2011 р. – призначена на посаду заступника завідувача організаційного відділу, прес-секретаря
З 11.09.2013 р. – завідувач відділу інформаційного забезпечення та зав’язків із засобами масової інформації, прес-секретар апарату виконавчого комітету.
З 8 травня 2015 року  виконувала обов’язки керуючого справами.  
З 26.11.2015 року затверджена на посаду керуючого справами.
Виховує сина Дмитра.

 


Повноваження
 

1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сприяє виконанню вимог Конституції і Законів України, нормативно-правових актів органів законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів, рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
2. Здійснює організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, виконавчого комітету.
3. Вирішує питання взаємодії між управліннями, відділами, службами, іншими виконавчими органами міської ради та обласними представницькими органами влади у здійсненні їх повноважень.
4. Забезпечує планування роботи виконавчого комітету міської ради.
5. Контролює своєчасність та якість підготовки проектів рішень, матеріалів до засідання виконавчого комітету та доведення рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших документів до виконавців, структурних підрозділів міської ради, установ, організацій, закладів, підприємств міста.
6. Контролює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, формування кадрового резерву.
7. Вживає заходів щодо забезпечення дотримання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та інших.
8. Сприяє роботі засобів масової інформації, забезпеченню дотримання чинного законодавства з питань інформаційного простору.
9. Сприяє роботі структурних підрозділів міської ради щодо підготовки та проведення виборів, референдумів та загальноміських заходів на території міста.
10. Вирішує організаційні питання, пов’язані із проведенням на території міста мирних зібрань громадян.
11. Вирішує питання взаємодії між виконавчими органами міської ради та обласною державною адміністрацією у здійсненні їх повноважень.
12. Контролює роботу з розгляду звернень громадян, бухгалтерського обліку і звітності, архівної справи, подання необхідних документів для відзначення державними нагородами, вшанування відзнаками місцевого рівня, організаційно забезпечує їх вручення.
13. У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені в трудову книжку за час роботи в установі, засвідчує своїм підписом та печаткою установи.
14. У межах своїх повноважень спрямовує, координує і контролює роботу:
14.1. організаційного відділу;
14.2. відділу бухгалтерського обліку;
14.3. загального відділу;
14.4. господарського відділу;
14.5. міського архіву;
14.6. управління надання адміністративних послуг;
14.7. управління державної реєстрації.
14.8. постійних або тимчасових комісій, створених рішенням міської ради, виконавчого комітету чи розпорядженням міського голови;
15. Забезпечує взаємодію з:
15.1. міськими галузевими профспілковими організаціями;
15.2. координаційною радою профспілкових організацій міста.