Відзнака міського голови «Витязь Поділля»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

від 26 березня 2015 № 351

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку міського голови «Витязь Поділля»

1. Загальні положення

1.1. Відзнаку міського голови «Витязь Поділля» (далі – Відзнака) засновано з метою відзначення осіб, які здійснюють благодійницьку діяльність в сфері промисловості, підприємництва, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, місцевого самоврядування, державного управління та громадської діяльності.

1.2. Відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства.

1.3. Відзнака виготовляється у вигляді меча, ескіз якого затверджено цим Положенням (додаток 1 до Положення).

1.4. Атрибутами Відзнаки є також нагрудний знак, виготовлений відповідно до ескізу, затвердженого цим Положенням, який кріпиться на стрічці кольорів прапора міста (додаток 2 до Положення) та диплом про нагородження (додаток 3 до Положення).

1.5. Це Положення не передбачає підстав для позбавлення права нагородженого на відзнаку міського голови «Витязь Поділля».

1.6. Кошти на виготовлення меча та посвідчення передбачаються міською радою в міському бюджеті.

ІІ. Порядок представлення до нагородження Відзнакою

2.1. Нагородження Відзнакою здійснюється відповідно до розпорядження міського голови.

2.2. Подання про нагородження громадян відзнакою міського голови «Витязь Поділля» вносять на розгляд міського голови постійні комісії міської ради, депутатські групи та фракції, заступники міського голови, члени виконавчого комітету, керівники виконавчих органів міської ради, керівники підприємств, установ, організацій, громадських організацій та міських осередків політичних партій, релігійних конфесій з конкретним обґрунтуванням заслуг кандидатів.

2.3. Пропозиції щодо ушанування відзнакою міського голови «Витязь Поділля» іноземних громадян та осіб без громадянства подаються у такому ж порядку.

ІІІ. Порядок вручення Відзнаки

3.1. Вручення Відзнаки проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.

3.2. Відзнаку вручає міський голова, а в разі його відсутності секретар міської ради або заступник міського голови.

3.3. Нагородженому вручається комплект атрибутів Відзнаки: меч «Витязь Поділля», нагрудний знак, диплом про нагородження та копія розпорядження міського голови про нагородження.

3.4. Інформація про нагородження висвітлюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

IV. Видача дублікатів атрибутів Відзнаки

4.1. У разі втрати (псування) атрибутів Відзнаки дублікати, як правило, не видаються.

Як виняток, за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псування) атрибутів Відзнаки, дублікати видаються за розпорядженням міського голови.

V. Порядок зберігання атрибутів Відзнаки

5.1. Атрибути Відзнаки зберігаються у заступника міського голови, керуючого справами відповідно до вимог зберігання та обліку матеріальних цінностей.

5.2. Після смерті нагородженого атрибути Відзнаки залишаються спадкоємцям померлого або можуть бути передані до місцевого музею.

Нагороджені відзнакою (станом на 05.02.2016р.)