Відзнака міського голови «За заслуги перед міською громадою»

Додаток до рішення ХІІ сесії міської ради від 04.01.2006р. №5


П О Л О Ж Е Н Н Я
про відзнаку міського голови „За заслуги перед міською громадою"


1. Загальні положення.

1.1. Відзнаку міського голови „За заслуги перед міською громадою” засновано для ушанування громадян за особисті заслуги перед міською громадою в сфері промисловості, підприємництва, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури, мистецтва та спорту, місцевого самоврядування, державного управління, громадської та благодійницької діяльності.

1.2. Відзнакою міського голови „За заслуги перед міською громадою” можуть бути ушановані громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства.

1.3. Відзнака міського голови „За заслуги перед міською громадою” є пам’ятною відзнакою у вигляді нагрудного знаку для носіння його з лівого боку грудей.

1.4. Дане Положення не передбачає підстав для позбавлення права ушанованого на відзнаку міського голови „За заслуги перед міською громадою”.

1.5. Кошти на виготовлення нагрудного знака та посвідчення передбачаються міською радою в міському бюджеті.

ІІ. Порядок представлення до нагородження відзнакою міського голови  „За заслуги перед міською громадою”.

2.1. Прийняття рішення про ушанування відзнакою міського голови „За заслуги перед міською громадою” проводиться розпорядженням міського голови.

2.2. Подання на ушанування громадян відзнакою міського голови „За заслуги перед міською громадою” вносять на розгляд міського голови: міський голова, постійні комісії міської ради, депутатські групи та фракції, заступники міського голови, члени виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів міської ради, керівники підприємств, установ, організацій, громадських організацій та міських осередків політичних партій, релігійних конфесій з конкретним обґрунтуванням заслуг та нагородний лист встановленого зразка.

2.3. Пропозиції щодо ушанування відзнакою міського голови „За заслуги перед міською громадою” іноземних громадян та осіб без громадянства подаються у такому ж порядку.

ІІІ. Порядок вручення відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою”.

3.1. Вручення відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою” проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності.

3.2. Відзнаку міського голови „За заслуги перед міською громадою”, вручає міський голова, а  в його відсутності секретар міської ради або перший заступник міського голови.

3.3. Нагородженому відзнакою міського голови „За заслуги перед міською громадою” вручається комплект атрибутів відзнаки: нагрудний знак „За заслуги перед міською громадою”, розпорядження міського голови та посвідчення (диплом) про нагородження.

3.4. Інформація про нагородження висвітлюється в засобах масової інформації..

ІV. Порядок носіння відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою”.

4.1. Відзнаку міського голови „За заслуги перед міською громадою носять з лівого боку грудей на верхньому одязі нижче знаків державних та інших нагород у послідовності відповідно до їх положень.

V. Видача дублікатів атрибутів відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою”.

5.1. У разі втрати (псування) атрибутів відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою” дублікати, як правило, не видаються.

Як виняток, за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псування) нагрудного знаку документів до відзнаки, дублікати знака та посвідчення видаються за розпорядженням міського голови.

VІ. Порядок зберігання атрибутів відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою”.

6.1. Атрибути відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою зберігаються у керуючого справами виконкому, відповідно до вимог зберігання та обліку матеріальних цінностей.

6.2. Після смерті нагородженого атрибути відзнаки залишаються спадкоємцям померлого або можуть бути передані до місцевого музею.

VІІ. Опис нагрудного знака відзнаки міського голови „За заслуги перед міською громадою”.

Опис та вигляд нагрудного знака визначається за ескізом, який затверджується окремим розпорядженням міського голови.


Нагороджені відзнакою (станом на 02.01.2019р.)