Повноваження міського голови

1. Керує роботою міської ради, виконавчого комітету, департаментів, управлінь, відділів та служб міської ради, спрямовує її на виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів на території міста.
2. Забезпечує дотримання та контроль за виконанням на території міста положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів у межах своїх повноважень для забезпечення прав і свобод громадян.
3. У відповідності до чинного законодавства сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав громадян, об’єднаних в політичні партії та громадські організації, які діють на території міста.
4. Спрямовує та координує роботу секретаря міської ради, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій, підпорядкованих міській раді, що належать до комунальної власності міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
5. Відповідно до вимог пункту «б» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, організацій, установ, закладів державної форми власності, які розташовані на території міста.
6. Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.
7. Вирішує питання взаємодії між виконавчими органами міської ради, обласною державною адміністрацією та обласною радою у здійсненні їх повноважень.
8. В межах функціональних повноважень здійснює керівництво роботою:
8.1. апарату виконавчого комітету;
8.2. відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи;
8.2. юридичного управління;
8.3. відділу з охорони культурної спадщини;
8.4. постійних або тимчасових комісій, створених рішенням міської ради, виконавчого комітету чи розпорядженням міського голови.
9. В межах повноважень, наданих чинним законодавством, забезпечує взаємодію з:
9.1. Кам’янець-Подільським відділом поліції Головного управління поліції в Хмельницькій області;
9.2. міським відділом управління Служби безпеки України в Хмельницькій області;
9.3. Кам’янець-Подільською місцевою прокуратурою;
9.4. міськрайонним управлінням юстиції;
9.5. міськрайонним судом;
9.6. спеціальною патрульною ротою в/ч 3053.