ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Субота, 02 липня 2016 10:37

1. Хто має право на грошову допомогу і який її розмір


Якщо у Вас є довідка переселенця та Ви перемістилися з АР Крим або населених пунктів, що входять до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, то держава може надати Вам щомісячну адресну допомогу на карту, відкриту в "Ощадбанку", для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату комунальних послуг.
Увага! Отримана грошова допомога не враховується при розрахунку сукупного доходу людини/сім'ї та не входить в довідку про доходи при оформленні субсидії і т.ін.!
Грошова допомога призначається на сім'ю і виплачується одному з її членів (уповноваженому представнику сім'ї) з письмової згоди на це від інших членів сім'ї. Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї, але не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Якщо до складу сім'ї входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, то сума збільшується, але не може перевищувати 3400 гривень на місяць, а для багатодітної сім’ї - 5000 гривень. Адресну допомогу можна оформити кожному члену сім'ї самостійно. Допомога виплачується щомісяця протягом 6 місяців з моменту звернення. Після чого вона може бути продовжена.
Розміри грошової допомоги:
•    для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 1000 грн на одну людину;
•    для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину;
•    для інвалідів I групи – 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.02.2018 р це 1784,90 грн);
•    для інвалідів II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 01.02.2018 р це 1578,95 грн);
•    для інвалідів III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (на 01.02.2018 р це 1373 грн).
Якщо в складі сім'ї, якій виплачується допомога, відбулися зміни, то розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім'ї або інформації компетентного органу.


2. Як оформити грошову допомогу


Якщо допомога оформляється вперше
Якщо щомісячна адресна допомога оформляється вперше або раніше вона виплачувалася не через "Ощадбанк", то уповноважений представник сім'ї повинен звернутися в "Ощадбанк" за фактичним місцем проживання сім'ї (який вказано в довідці переселенця) для безкоштовного відкриття поточного рахунку.
Якщо допомога оформляється вперше, то прямо у відділенні "Ощадбанку" оформляються всі необхідні документи. Потім "Ощадбанк" передає документацію до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом 3 робочих днів.
Якщо допомога подовжується
Уповноваженому представнику сім'ї необхідно подати заяву про призначення щомісячної адресної допомоги на наступний шестимісячний строк до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (совбес) за місцем фактичного проживання або уповноваженій особі, визначеній виконавчими органами сільських і селищних рад.

3. Яку інформацію вказувати в заяві


У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги:
•    прізвище, ім'я та по батькові;
•    число, місяць, рік народження;
•    серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий;
•    реєстраційний номер облікової картки платника податків (не вказується фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
•    зареєстроване і фактичне місце проживання (перебування);
•    наявність у кожного з членів сім'ї у власності житлового приміщення, розташованого за межами тимчасово окупованій території України і районів проведення антитерористичної операції;
•    наявність у кожного з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (на 01.09.2016 р сума становить 14 500,00 грн);
•    місце роботи осіб працездатного віку і час, з якого особа там працює;
•    місце навчання (школа, садок, технікум, ліцей тощо) для відповідної категорії членів сім'ї.

4. Які документи необхідні для оформлення допомоги


Для отримання щомісячної адресної допомоги подаються такі документи:
1.    Заява встановленого зразка.
2.    Оригінал та копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
3.    Оригінал і копія паспорта уповноваженого представника сім'ї.
4.    Оригінал та копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН).
5.    Оригінал і копія свідоцтва про шлюб, завірена особистим підписом уповноваженого представника сім'ї.
6.    Оригінал та копії свідоцтв про народження дітей, завірені особистим підписом уповноваженого представника сім'ї.
7.    Письмова згода про виплату допомоги представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згоду на обробку персональних даних (в довільній формі).
8.    Письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо поточного рахунку, відкритого уповноваженому представнику сім'ї в установі "Ощадбанку".
Всі копії документів повинні бути завірені заявником – на копії документа пишеться словосполучення "копія вірна" та рядом ставиться підпис заявника і вказується його ПІБ.

5. Як оформити допомогу дитині без супроводу батьків


Якщо дитина переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, то грошова допомога на дитину виплачується за зверненням:
•    бабусі, дідусі, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима, що безпосередньо здійснюють догляд за дитиною без спеціальних на те повноважень;
•    інших осіб, яким батьки передали дитину на виховання. При цьому заява на отримання допомоги має бути підписана батьками і завірено нотаріально;
•    служби у справах дітей, в наступних випадках:
-    дитина влаштована в професійно-технічний або вищий навчальний заклад і проживає в його гуртожитку;
-    догляд за дитиною, що залишилися без батьківського піклування, тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими), з якими у дитини склалися близькі стосунки (повинно бути рішення Служби у справах дітей відповідно до "Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної з захистом прав дитини").


6. У яких випадках щомісячна адресна допомога не призначається


Щомісячна адресна допомога не призначається в таких випадках:
•    Будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, яке не знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО.
•    Будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (на 01.09.2016 р сума становить 14 500 грн).


7. З яких причин припиняється виплата допомоги


Виплата щомісячної адресної допомоги припиняється з наступного місяця, якщо:
1.    Уповноважений представник родини (на якого була оформлена щомісячна адресна допомога) подав заяву про припинення виплати.
2.    Державна служба зайнятості надала інформацію про те, що працездатні члени сім'ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприяння державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції.
3.    Внутрішньо переміщена особа знято з обліку (анульована довідка переселенця).
4.    Уповноважений орган виявив факт надання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги.
5.    У складі сім'ї є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, але фактично не працюють. При цьому особи не належать до таких категорій:
a.    громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
b.    громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку на підставі медичного висновку лікарсько-консультативної комісії;
c.    громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
d.    студенти денної форми навчання;
e.    громадяни, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років або інвалідами I або II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку.

УВАГА! Грошова допомога для таких працездатних членів сім'ї зменшується на 50% і виплачується протягом двох місяців з дня її призначення, а на наступний період – припиняється. Особам працездатного віку, яким виплата допомоги була припинена, допомога на наступний термін не призначається!

УВАГА!
1.    Виплата грошової допомоги може бути відновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення виплати уповноважений представник сім'ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати допомоги.
2.    Особи працездатного віку, яким призначена грошова допомога, зобов'язані інформувати в триденний термін відділ з питань соціального захисту населення про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітні.

8.    Посилання на законодавство

1.    Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 509 от 1.10.2014 р.
2.    Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 р.
3.    Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008р.
4.    Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

 
За інформацією звертатись до Департаменту соціального захисту населення, вул. Шевченка, 26 каб. 20/2, Заянчуковська Тетяна Дмитрівна, (03849) 51554

Прочитано 544 разів
zapitannia do vladi small

Анонси

22-26.03 Регіональні змагання «Кам’янецькі скелі»
23-24.03 Міський Будинок культури Всеукраїнський фестиваль комедій та естрадного гумору «Штрикало»
25.03 День Служби безпеки України
25.03 10.00 Сесійна зала Навчання членів дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу № 193
25.03 10.00 вул. Шевченка, 26 Службова нарада працівників ДСЗН, ТЦСО (нсп) «Турбота», Центру сім’ї дітей та молоді
25.03 13.00 УОЗ Нарада з керівниками лікувально-профілактичних закладів міста
25.03 14.00 Дитяча музична школа Урочистості з нагоди Дня Національної Гвардії України
25.03 14.00 Дитяча музична школа Урочистості з нагоди Дня Національної Гвардії України
25.03 14.00 Музей-заповідник Для клієнтів центру ТЦСО (нсп) «Турбота» Відео-екскурсія «Переслідування ромів на Поділлі під час окупації нацистами Поділля» (1941-1944 рр.)
25.03 14.30 Старий замок Лекція «Доля ромів на Хмельниччині (липень 1941 - березень 1944 рр.)»
25.03 14.30 Центральна бібліотека Лекція «Визволення та післявоєнна відбудова Кам ‘янця-Подільського»
25.03 15.00 Прес-центр Засідання конкурсної комісії програм та проектів неприбуткових організацій
25.03 16.00 к. 215 Прийом громадян. Секретар міської ради Васильянов Д.С.
25.03 16.00 Молодіжний центр «LoveKa» Засідання Молодіжної ради міста
26.03 День визволення міста від нацистських загарбників
26.03 День Національної Гвардії України
26.03 09.30 Мікрорайони міста Покладання вінків та квітів до могил воїнів, які загинули під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)
26.03 10.00 м. Хмельницький Будинок рад Засідання колегії облдержадміністрації
26.03 10.00 Прес-центр Брифінг для ЗМІ
26-28.03 10.00 Коледж будівництва, архітектури та дизайну Чемпіонат міста з волейболу серед дівчат І-ІІ р.а.
26.03 11.30 Сквер Танкістів Урочистий мітинг з нагоди  Дня вигнання нацистів з міста Кам’янця-Подільського
26.03 13.00 УОіН Вебінар «Нове в законодавстві про дошкільну освіту»
26.03 13.30 вул. Шевченка, 26 Засідання комісії з питань надання житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та перевірки фактичного місця проживання
26.03 14.00 Прес-центр Розширений організаційний комітет щодо відкриття туристичного сезону
26.03 14.00 ДЖКГ Робота постійно діючої комісії щодо визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території міста
26.03 14.30 Медичне училище Лекція «Визволення Кам’янця-Подільського від нацистських загарбників»
26.03 16.00 к. 213 Прийом громадян. Заступник міського голови Бабій С.В.
27.03 09.30 Сесійна зала Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності
27.03 10.00 Сесійна зала Регіональний збір лідерів та координаторів учнівських самоврядувань
27.03 11.00 Прес-центр Засідання адміністративної комісії
27.03 11.00 Галерея мистецтв Майстер-клас для дітей з сімей внутрішньо-переміщених осіб (переселенців)
27.03 13.00 Податковий коледж День поезії «Поетичне слово подолян» (до Всесвітнього дня поезії)
27.03 14.00 к. 315 Засідання комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
27.03 14.00 вул. Шевченка, 26 Засідання комісії з надання матеріальної допомоги та інших соціальних послуг малозабезпеченим громадянам міста
27.03 ДЕРІМ Спільно з міськрайонним управлінням Держпродспоживслужби проведення моніторингу закладів торгівлі та ресторанного господарства

Прийом громадян

priyom gromadyan small

Кам'янецька петиція

petition small
administr poslugi small

Електронна черга в ДНЗ

elcherga dnz small