oshkin

oshkin

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 64 сесії міської ради
04.12.2018 № 21/64


Кабінету Міністрів України

Пам’ятки культурної спадщини місцевого, національного чи всесвітнього значення – є світовим культурним загальнолюдським надбанням, яке створювалося багатьма поколіннями. Відношення до пам’яток культурної спадщини, їх охорона та збереження – показник цивілізованості кожного суспільства. Завдяки унікальному поєднанню містобудівної, архітектурної, історичної спадщини місто Кам’янець-Подільський функціонує як унікальний культурно-туристичний та містобудівний комплекс. На його території одночасно функціонують Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», державний історичний музей-заповідник та Національний природний парк «Подільські товтри». Кам’янець-Подільський часто називають містом-музеєм під відкритим небом. Але серед усіх збережених пам’яток міста найціннішими і найцікавішими безумовно є комплекс об’єктів Нового та Старого Замків, що знаходяться у комунальній власності та передані на баланс Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник – культурно-освітній та науково-дослідний заклад культури, призначений для вивчення, збереження і використання пам’яток матеріальної і духовної культури, залучення громадян до національної та світової історико-культурної спадщини.
Державний історичний музей-заповідник, відповідно до покладених на нього завдань, розробляє науково-обґрунтовані пропозиції щодо режиму збереження і порядку використання – комплексу об’єктів Нового та Старого Замків та інших 80 об’єктів культурної спадщини, що перебувають на його балансі, забезпечує їх утримання, захист, збереження і належне використання, виступає замовником робіт з реставрації та ремонту.
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник має власний спеціальний рахунок, на який поступають кошти згідно з основною діяльністю музею. Дані кошти використовуються для утримання в належному стані та обслуговуванні об’єктів музею-заповідника. Реставраційно-ремонтні роботи пам’яток, балансоутримувачем яких є музей-заповідник, фінансуються з міського бюджету. В кінці 2017 року на початку 2018 рр. з міського бюджету було виділено 522,7 тис. грн., з яких було замовлено розроблення проектно-кошторисної документації на протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи та виконано передпроектні роботи башти Водяної (ох. № 730/6) по вул. Замкова, виконано поточний ремонт муру та башти Малої на території Фортеці по вул. Замкова, 1.
На початку 2018 року Кам’янець-Подільською міською радою були виділені кошти з міського бюджету в розмірі 700,0 тис. грн. на попередні та протиаварійні роботи ділянки Північно-західного кута північного бастіону Фортеці, на якій 14.02.2018 стався вивал лицевої кладки муру.
Проте, на превеликий жаль даних коштів вкрай недостатньо. Так для виконання першочергових протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці архітектури національного значення комплексу об’єктів Старого і Нового Замків необхідно близько 40,0 млн. грн.
На даний момент в зв’язку з фізичним зносом архітектурно-конструктивних та декоративних зовнішніх і внутрішніх елементів, впливу атмосферних процесів, близько 25 ділянок та споруд комплексу об’єктів Старого і Нового Замків перебувають у незадовільному (аварійному) стані та потребують невідкладних протиаварійних робіт. Першочерговими об’єктами комплексу, що потребують виконання протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт, є:
1) Західний каземат Фортеці;
2) Напівбашта (щойно виявлений об’єкт);
3) Північно - західний кут північного дворика, Мури фортеці, 14-17 ст.;
4) Башта Водяна № 5, 15-16 ст.;
5) Мури південного двору, південна башта;
6) Фундаменти що примикають до західної частини Нової Східної башти;
7) Внутрішній двір комплексу Старого Замку;
8) Мури фортеці, 14-17 ст. (південний оборонний мур між баштами Денною та Ляцькою);
9) Мури фортеці, 14-17 ст. (південний оборонний мур між баштами Ковпак та Папською);
10) Башта Лянцкоронська № 2, 15 ст.
Більшість з вказаних аварійних об’єктів включені в Програму збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.12.2014 № 14-28/2014. Проте, фінансування на дані об’єкти так і не надходило.
Враховуючи вищевказане та відповідно до Доручення спільного засідання постійної комісії Кам’янець-Подільської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності та постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту від 07.11.2018, просимо посприяти збереженню культурної спадщини та виділити кошти на виготовлення науково-проектної документації та проведення термінових консерваційних, протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт комплексу об’єктів Старого і Нового Замків, що знаходяться у аварійному стані.

З повагою
міський голова                             (підпис)                      Михайло Сімашкевич

та депутати Кам’янець-Подільської міської ради

Додаток
до рішення 64 сесії міської ради
04.12.2018 № 15/64

Кабінету Міністрів України

Міністерству фінансів України


Ми, депутати Кам’янець-Подільської міської ради, вимушені звернутись до Вас щодо ситуації, яка може спричинити виникнення реальних загроз у сфері надання послуг з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, яка виникає через невідповідність тарифів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних  послуг до їх фактичних витрат.
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» є єдиним надавачем послуг з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів у місті Кам’янці-Подільському.
Підприємство вчасно розпочало опалюваний період і якісно надає всі життєво необхідні послуги - населенню, лікувальним та навчальним закладам, бюджетним установам та іншим споживачам міста.
Річний обсяг наданих КП «Міськтепловоденергія» послуг складає понад 230 млн. гривень. Невідшкодована різниця в тарифах на послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що надані населенню станом на 01.11.2018 р. складає  понад 154,0 млн. грн.  
Основною проблемою є те, що тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на сьогодні не відшкодовують в повному обсязі фактичні витрати виробництва.
Так, рівень відшкодування тарифами для населення фактичної вартості наданих послуг становить 80%.
Причиною зростання фактичних витрат підприємства є коливання в бік збільшення вартості паливно-енергетичних носіїв – природного газу, електричної енергії.
Також різко зростає ціна на альтернативні види палива, на які підприємство переходить згідно рекомендацій Кабінету Міністрів України та Указу Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», яким затверджено Програму енергоефективності і енергонезалежності України.
Програмою енергоефективності і енергонезалежності України визначено проекти з використанням альтернативних джерел енергії та заміщення використання природного газу при виробництві теплової енергії.
Такі ж завдання визначені і в Розпорядженні КМУ від 18.08.2017 р. № 569-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання».  
Встановлення тарифів на зазначені види комунальних послуг відноситься до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних  послуг.
На виконання вимог постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», КП „Міськтепловоденергія” через тривалість проходження процедури корегування тарифів на теплову енергію, - з моменту проведення розрахунків до дати введення в дію тарифів, несе додаткові збитки при кожному  черговому перегляді тарифів, в зв’язку з тим, що за цей проміжок часу проходить ряд змін на ціни  паливно-енергетичних  ресурсів, зростають ставки податків та зборів, збільшується розмір мінімальної заробітної плати, підвищується вартість матеріальних витрат для обслуговування виробничого процесу.  
Розгляд тарифів може тривати до півроку. Постанови набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». А це також займає певний проміжок часу та затримку  введення в дію тарифів.
14 лютого 2018 року Постановою Кабінету Міністрів України № 110 затверджено Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною  вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або  погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
Незважаючи на прийняту нормативно-правову базу та передбачені у Державному бюджеті  України на 2017 рік  кошти на погашення різниці в тарифах, обсяг заборгованості з різниці в тарифах на початок 2018 року так і не відшкодований. Протягом 2018 року ситуація на підприємстві ще більше погіршилася. За 9 місяців поточного року підприємство надало послуг всім споживачам на суму 157,0млн.грн. а непогашена різниця складає на 01.11.2018 року понад 154,0млн.грн.
Іншого механізму та джерела для покриття збитків підприємств теплопостачання, водопостачання  не має.
Через ряд чинників, а саме - інфляційні процеси в Державі, ріст вартості матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення виробничого процесу, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, ріст ставок податків та зборів виникає невідповідність розміру діючих тарифів фактичним витратам виробництва.
При корегуванні тарифів на теплову енергію - незначно корегуються статті витрат «Електрична енергія», «Оплата праці», «Відрахування на соціальні заходи». Матеріальні витрати, податки та збори корегуванню не підлягають. Внаслідок цього виникає різниця в тарифах.
Крім того, вважаємо, що змінений Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання також не забезпечує рівноцінні права та інтереси всіх учасників, задіяних в процесі виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та не дозволяє забезпечувати нормальну роботу підприємств теплопостачання, що ставить під загрозу життєдіяльність населених пунктів. Тому виникає досить серйозна проблема із розрахунками з іншими постачальниками, в тому числі і за електроенергію, сплата податків, виплата заробітної плати.
Самотужки комунальне підприємство та місцева влада не зможе вирішити цю проблему, а стратегічно важливе підприємство, яке забезпечує життєво необхідними послугами всі категорії споживачів міста сьогодні знаходиться у надзвичайно складній фінансовій ситуації, причиною якої є невчасне відшкодування різниці в тарифах та відсутність обігових коштів.
Враховуючи вищезазначене, депутати міської ради звертаються до Вас з проханням внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» і виділити кошти на відшкодування різниці в тарифах та врегулювати дане питання на рівні Кабінету Міністрів України, шляхом прийняття відповідних Постанов.
Якщо це питання не вирішити найближчим часом то існує велика загроза зриву опалюваного сезону, зупинення роботи підприємства, що може привести до розмороження систем теплопостачання всього міста.  
Сподіваємось на Ваше розуміння та підтримку територіальної громади та органів місцевого самоврядування.

Підтримано 64 сесією Кам’янець-Подільської міської ради VІІ скликання
04 грудня 2018 року

Додаток
до рішення 64 сесії міської ради
04.12.2018 № 1/64


ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України та Кабінету Міністрів України

З метою сприяння відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років в місті Кам’янці-Подільському, на виконання Указу Президента України № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років», Кам’янець-Подільською міською радою оголошено відкритий архітектурний конкурс на кращий ескізний проект Меморіалу Присязі на вірність Україні.
Однією із важливих подій, які відбувались у місті Кам’янці-Подільському під час Української революції 1917 - 1921 років можна назвати дату 14 жовтня 1919 року. У цей період місто Кам’янець-Подільський було місцем осередку Директорії Української Народної Республіки та тимчасовим державним центром Республіки. Саме в цей день відбулась перша спроба об’єднати весь український народ під однією Присягою на вірність УНР – «Урочиста обітниця Директорії, міністрів, урядовців і суддів та присяга військових на вірність Українській Народній Республіці».
З огляду на історико-політичне значення цієї важливої події, з метою вшанування традицій боротьби за незалежність України, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов'язаних із визвольною боротьбою початку ХХ століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки, а також сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення національної пам'яті, популяризацію української історії і культури, консолідацію на цій основі суспільства, просимо посприяти виділенню коштів з державного бюджету в сумі 10 млн. грн. для спорудження Меморіального комплексу, пов’язаного з подіями Української революції 1917-1921 років на території міста Кам´янця-Подільського.

З повагою
міський голова                                                                (підпис)                                            Михайло Сімашкевич

У Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році перемогла кам’янчанка Галина Майструк.

zapitannia do vladi small

Анонси

03-21.12 Дитяча художня школа ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
10-14.12 16.00 Усі підліткові клуби Виготовлення різдвяних подарунків бійцям АТО
10-14.12  УОіН Засідання комісії конкурсу «Сучасні технології професійного спілкування - блог педагога»
10-14.12 ЗЗСО, ПНВО Акція «Збережемо ялинку»
10-14.12 ЗЗСО Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
10-14.12 ЗЗСО Заходи до Всеукраїнського тижня права
12.12 День сухопутних військ України
13.12 09.00 Сесійна зала Засідання виконавчого комітету
13.12 14.00 Прес-центр Засідання комісії з питань захисту прав дитини
13.12 14.00 к. 403 Засідання ініціативної групи конкурсу «Молодіжна столиця України»
13.12 14.00 МЦЗ Тренінг «Розвиток комунікативних навиків»
13.12 15.00 ТЦСО (нсп) «Турбота» Народознавча година для клієнтів центру «Від народної скарбниці відвертатись не годиться»
13.12 ЗЗСО Дистанційний майстер-клас для вчителів біології та географії
14.12 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
14.12 11.00 Заходи для дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей до Дня святого Миколая у дитячому розважальному центрі «Халабуда»
14.12 11.00 к. 209 Засідання комісії з вирішення земельних спорів
14-16.12 11.00 НВК № 17 Відкритий Чемпіонат області з художньої гімнастики
14.12 15.00 Сесійна зала Урочистості з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
15.12 День працівників суду
15.12 11.00 Галерея мистецтв Суботні зустрічі. Майстер-клас «Символ 2019 року своїми руками»
16.12 08.30 ЗОШ№ 8 ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Перевірка олімпіадних робіт
16.12 10.00 Виставкова зала Виставка дитячих робіт до Дня Святого Миколая «Морозні візерунки»

Прийом громадян

priyom gromadyan small

Кам'янецька петиція

petition small
administr poslugi small

Електронна черга в ДНЗ

elcherga dnz small