Конкурсна процедура призначення керівників комунальних закладів культури

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Кам’янець-Подільською міською радою та Зарембою О.О., призначеного на посаду директора Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Вівторок, 21 лютого 2017 15:25

Інформація щодо істотних умов контракту, укладеного між Кам’янець-Подільською міською радою та Зарембою О.О., призначеного на посаду директора Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника за результатами конкурсного відбору.


Істотні умови контракту:
Заремба Олександр Олександрович призначений на посаду директора Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника за контрактом з _ лютого 2017 року терміном на 5 років.
Згідно розділу 2 даного контракту директор здійснює поточне керівництво закладом культури, організовує його творчу, господарську, наукову, бібліотечну, інформаційну, музейну, освітню, культурно-дозвіллєву та розважальну діяльність, спрямовану на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян, іншу діяльність, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених Статутом закладу культури, колдоговором закладу культури та цим контрактом.
Директор на період дії контракту зобов’язаний:
- забезпечити безперебійну та ефективну роботу закладу культури;
- забезпечувати встановлений режим роботи закладу культури;
- нести матеріальну відповідальність за збитки, нанесені закладу культури;
- забезпечити достовірну статистичну інформацію про діяльність закладу культури;
- забезпечувати санітарні і технічні умови діяльності закладу культури;
- забезпечувати дотримання в діяльності очолюваного закладу культури Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», інших законодавчих актів України, рішень міської ради та виконкому, наказів департаменту гуманітарної політики, управління культури та туризму департаменту гуманітарної політики;
- забезпечити надання послуг у сфері культури;
- дотримуватись умов колективного договору;
- забезпечувати виконання планів соціального та економічного розвитку закладу культури;
- забезпечувати дотримання законності, дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, трудової дисципліни;
- забезпечувати своєчасне подання встановленої статистичної та бухгалтерської звітності;
- забезпечувати економне використання енергоносіїв;
- забезпечувати ефективне використання та збереження закріпленого за закладом культури майна та матеріалів, фінансових та трудових ресурсів;
- забезпечити своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи Пенсійний фонд та недопущення заборгованості по заробітній платі.
Директор має право:
- діяти без довіреності від імені закладу культури, представляти його на всіх підприємствах, в установах, організаціях;
- укладати господарські та інші угоди;
- відкривати рахунки в банках;
- користуватись правом розпорядження коштами закладу культури;
- накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, давати вказівки обов’язкові для всіх підрозділів та працівників закладу культури;
- вирішувати інші питання, віднесені Статутом закладу культури, виконкомом та цим контрактом до компетенції ДИРЕКТОРА.
За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, директору нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного закладом культури в результаті його господарської діяльності, виходячи з установленого директору посадового окладу у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці, і фактично відпрацьованого часу (обчисленого відповідно до «Положення щодо встановлення умов і розмірів оплати праці, преміювання та матеріального стимулювання керівників госпрозрахункових підприємств, установ, організацій заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Кам’янця-Подільський», затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради).
Крім того, директору виплачується:
- премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених власником;
- винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку;
- премія за підсумками роботи за квартал, відповідно до умов, показників та розмірів преміювання в розмірі трьох посадових окладів, яка виплачується щомісячно в рівних частинах. Розмір премії коригується на підставі квартальної звітності.
У разі допущення у закладі культури нещасного випадку або випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури, премія та винагорода директору не нараховується.
Розмір оплати праці, розмір премії та винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі успішного виконання планових завдань і виконання умов контракту чи недосягнення планових показників та невиконання умов контракту.
Директору надається щорічна основна оплачувана відпустка, відповідно до чинного законодавства, а також додаткова відпустка з урахуванням умов колективного договору закладу культури. Оплата відпустки проводиться, виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи власника у тому числі за пропозицією міської ради, до закінчення терміну його дії:
а) у разі систематичного невиконання директором без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;
    б) у разі одноразового грубого порушення директором законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи, постраждало добре ім’я закладу культури та вищестоящої організації і т.п.);
    в) у разі невиконання закладом культури зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання закладом культури зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості з заробітної плати;
    г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження власнику річного з поквартальною розбивкою фінансового плану закладу культури, або порушення порядку здійснення витрат у разі не затвердження річних фінансових планів у встановленому порядку;
    д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом 3-х місяців за наявності вини директора;
    е) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;
    ж) у разі, коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості закладу культури, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) закладу культури;
    з) у разі неподання власнику квартальної та річної фінансової звітності;
    и) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;
    і) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
    ї) у разі неподання власнику квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану закладу культури разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;
    й) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів закладу культури та зобов’язань, передбачених пунктом 12 цього контракту;
    к) з інших підстав, передбачених законодавством;
    При достроковому розірванні контракту у разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених контрактом, директор попереджається за два тижні.
Директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
    а) у випадку систематичного невиконання власником своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права директора, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності закладу культури;
    б) у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за цим контрактом та з інших поважних причин.
Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається в трудовій книжці директора з посиланням на п. 8 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

Прочитано 222 разів
zapitannia do vladi small

Анонси

22-25.05 Вищі навчальні заклади міста Проведення опитування по проекту «Місто дружнє до дітей та молоді»
23-25.05 ЗДО Проведення моніторингу якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід
24.05 10.00 Прес-центр Зустріч з ГО «Скаутство Європи в Україні»
24.05 10.00 к. 209 Засідання оргкомітету щодо проведення заходів до Дня захисту дітей
24.05 14.00 к. 209 Засідання комісії з питань прийняття об’єктів нерухомості інженерних мереж в комунальну власність міста
24-25.05 ЗДО Святкові ранки «Прощавай садок дитячий»
25.05 08.30 ЗЗСО Свято останнього дзвоника
25.05 10.00 к. 205 «Гаряча» телефонна лінія. Керуючий справами Мельничук Я.С.
25.05 11.00 Сесійна зала Засідання постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської та антикорупційної діяльності, етики, прав людини, законності
25.05 11.00 к. 209 Засідання комісії з вирішення земельних спорів
25.05 11.00 КП «Міськтепловоденергія» Відкриті обговорення питання перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік для всіх категорій споживачів
25.05 14.00 Сесійна зала Засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
25.05 17.00 вул. Соборна Всеукраїнський етно-культурний спортивний фестиваль «Битва в фортеці ІІІ»
25.05 18.00 РЦКМ «Розмай» Театральні вечори «Avant-premiere». Фантастична вистава «Станція»
25.05 Бібліотека-філія № 7 Презентація книги Петра Маліша «Розгул червоного диявола»
26.05 10.00 Стара фортеця Всеукраїнський етно-культурний спортивний фестиваль «Битва в фортеці ІІІ»
27.05 14.00 РЦКМ «Розмай» Вечір спілкування у клубі «Кам’янецькі зустрічі»

Прийом громадян

priyom gromadyan small

Кам'янецька петиція

petition small
administr poslugi small

Електронна черга в ДНЗ

elcherga dnz small