Регуляторна політика

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики

 Звіт

про здійснення регуляторної діяльності

Кам’янець-Подільською міською радою та

виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради

у 2016 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2016 році Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», методичних рекомендацій Державного комітету України щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів та щодо проведення аналізу регуляторних актів від 13.01.2011 № 2, указами Президента України, іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання. З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

-       планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

-       ведення реєстру чинних регуляторних актів в місті;

-       оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

-       проведення прискореного перегляду регуляторних актів;

-       залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики рішенням міської ради від 23.12.2015 № 10/4 та рішенням виконавчого комітету від 03.12.2015 № 1359 затверджено плани діяльності проектів регуляторних актів Кам’янець-Подільської міської ради та виконавчим комітетом відповідно.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні доповнення до планів діяльності. Так, протягом 2016 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 3-ма пунктами та 11-ма пунктами було доповнено план діяльності виконавчого комітету. Прийняті плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів публікувались в газетах «Кам’янець-Подільський вісник», «Кам’янецький Часопис «Ключ», «Подолянин» та на офіційному веб-сайті міської ради в у рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика».

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

У категорії «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Кам’янець-Подільської міської ради розміщено розділ «Реєстр власних регуляторних актів» з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та про внесені зміни та доповнення до них. Постійно забезпечується підтримка Реєстру в актуальному стані.

Станом на 01.01.2017 в місті налічується 59 діючих регуляторних актів, з них:

-    21 - прийнятих міської радою;

-    38 - прийнятих виконавчих комітетом.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на регулювання відносин в сфері реклами, надання платних послуг, встановлення тарифів, податків та зборів, запровадження правил торгівлі на ринках, посилення профілактичного впливу, затвердження Положень.

Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2016 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на сторінках газети міської ради «Кам’янець-Подільський вісник» та офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської міської ради.

Протягом 2016 року міською радою затверджено 1 регуляторний акт:

-       від 29.03.2016 3/10 «Про затвердження Положення про порядок надання майна територіальної громади міста Кам’янця-Подільського в оренду та користування».

Протягом 2016 року виконавчим комітетом міської ради затверджено 10 регуляторних актів:

-       від 12.01.2016 № 16 «Про затвердження вартості платних послуг на об’єктах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника»;

-       від 04.02.2016 № 134 «Про затвердження вартості платних послуг, які надаються Кам’янець-Подільським міським Будинком культури»;

-       від 21.04.2016 № 560 «Про затвердження тарифу на послуги по паркуванню транспортних засобів на майданчиках для паркування: по вул. Першотравневій між вул. Кн. Коріатовичів і вул. Д.Галицького та пр. Грушевського між вул. Кн. Коріатовичів і вул. Уральська (західна сторона)»;

-       від 21.04.2016 № 561 «Про затвердження тарифу на послуги по паркуванню транспортних засобів на майданчиках для паркування: по пр. Грушевського (між вул. Кн. Коріатовичів і центральним входом у ринок. східна сторона), по пр. Грушевського (між входом у міський стадіон і вул. Кн. Коріатовичів, східна сторона) та по пр. Грушевського (між центральним входом в ринок і вул. Д.Галицького, східна сторона)»;

-       від 21.04.2016 № 562 «Про затвердження тарифу на послуги по паркуванню транспортних засобів на майданчику для паркування по Пр. Грушевського (між вул. Соборна та вул. Кн. Коріатовичів) один ряд західна сторона та пр. Грушевського (між вул. Соборна та вул. Кн. Коріатовичів) Чернівецький напрямок, східна сторона»;

-       від 25.08.2016 № 1061 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.01.2016 № 16 «Про затвердження вартості платних послуг на об’єктах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника»;

-       від 25.08.2016 № 1083 «Про встановлення тарифів на викопку могил»;

-       від 29.09.2016 № 1212 «Про затвердження тарифу за користування опорами мереж вуличного освітлення на території міста Кам’янця-Подільського»;

-       від 13.10.2016 № 1311 «Про встановлення регульованого тарифу на послуги лазні»;

-       від 13.10.2016 № 1312 «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки для легкових автомобілів та легкових автомобілів з причіпами і громадської вбиральні, що надає комунальне підприємство «Кам’янець-Подільський міський стадіон ім. Г.А.Тонкочеєва» Кам’янець-Подільської міської ради в новій редакції».

Проведення прискореного перегляду регуляторних актів

Відповідно до Закону України від 14.12.2010 №2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», яким передбачено проведення прискореного перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування. На виконання вказаного Закону розпорядженням Камянець-Подільського міського голови від 25.04.2014 № 201-р створено робочу комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів.

Залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основі якої лежить відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Саме для реалізації цього принципу вживались заходи, щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність, на сторінках газет «Кам’янець-Подільський вісник», «Кам’янецький Часопис «Ключ», «Подолянин» та на офіційному веб-сайті міської ради в у рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика», постійно та своєчасно висвітлювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Кожен регуляторний акт проходив громадські обговорення. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення громадських обговорень, аналізувались та враховувались у проектах регуляторних актів.

Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторного акта є дуже важливою, вона допомагає підвищенню ефективності дії регуляторного акту, прозорості у формуванні та прийнятті рішень органів місцевого самоврядування.

 

Завантажити звіт про здійснення регуляторної діяльності Кам’янець-Подільською міською радою та виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради у 2015 році

Прочитано 1086 разів
zapitannia do vladi small

Анонси

17.12 День працівника державної виконавчої служби
18.12 08.00 к. 209 Виробнича нарада
18.12 09.00 к. 209 Нарада з керівниками комунальних підприємств
18.12 09.00 МЦЗ Семінар «Техніка пошуку роботи. Співбесіда з роботодавцем»
18.12 10.00 к. 209 Засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності
18.12 10.00 вул. Шевченка, 26 Службова нарада працівників ДСЗН, ТЦСО (нсп) «Турбота, міського ЦСССДМ
18.12 11.00 МЦЗ Семінар «Особливості зайнятості молоді»
18.12 13.00 к. 209 Засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської та антикорупційної діяльності, етики, прав людини, законності, забезпечення правопорядку
18.12 13.00 УОЗ Нарада з керівниками лікувально-профілактичних закладів міста
18.12 14.00 Прес-центр Засідання комісії з надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста
18.12 15.00 к. 209 Засідання постійної комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології
18.12 15.30 Прес-центр Засідання ініціативної групи стосовно участі у Всеукраїнському конкурсі «Молодіжна столиця України»
18-19.12 16.00 Усі підліткові клуби Розважальна програма для дітей до Дня Святого Миколая
18-22.12 ЗЗСО, ЗДО, ЗПО Заходи новорічно-різдвяного циклу
18.12 НМЦ Підведення підсумків ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов
19.12 День адвокатури
19.12 ДСЗН Привітання вдома дітей-інвалідів до Дня Святого Миколая
19.12 09.00 к. 409 Засідання ради директорів закладів культури
19.12 10.00 Готель «Рейкарц» Привітання дітей-сиріт членами виконавчого комітету з нагоди Дня Святого Миколая
19.12 10.00 к. 209 Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності
19.12 10.00 МЦЗ Семінар «Техніка пошуку роботи. Підготовка резюме»
19.12 13.00 Виставкова зала Відкриття світлиці Святого Миколая
19.12 13.00 ЗЗСО № 6, 7, 10, 12, 13, ліцей Всеукраїнський урок місцевого самоврядування
19.12 13.30 вул. Шевченка, 26 Засідання комісії з питань надання житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та перевірки фактичного місця проживання/перебування
19.12 14.00 к. 209 Засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
19.12 14.00 Майданчик біля готелю «Рейкарц» Конкурс на кращу новорічну ялинку «Зимова красуня»
19-22.12 15.00 Виставкова зала Привітання дітей від Святого Миколая
19.12 16.00 НІАЗ «Кам’янець» Виїзний прийом громадян. Перший заступник міського голови Горшунов Г.І.
19.12 16.00 пл. Польський ринок Відкриття головної ялинки міста та відкриття резиденції Святого Миколая
19.12 16.00 Дитяча музична школа Конкурс «Дитяча творчість-2017»
19-22.12 Дитяча художня школа Виставка учнів художньої школи «Творчий світ дитячих мрій
19.12 ЗДО Тематичні заходи до Дня Святого Миколая
20.12 08.30 к. 209 Засідання атестаційної комісії
20.12 09.00 к. 209 Засідання комісії з питань нагороджень при міській раді
20.12 10.00 к. 209 Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту
20.12 11.00 Прес-центр Засідання адміністративної комісії
20.12 11.00 Галерея мистецтв Майстер-клас «Новорічний декор - зірочки»
20.12 12.00 Школа мистецтв Заняття Університету третього віку ТЦСО (нсп) «Турбота»
20.12 13.00 к. 209 Засідання постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг
20.12 14.00 вул. Татарська, 10 Обстеження приміщення комунальної власності, яке передано в оренду Дуцику О.М.
20.12 14.00 ДЖКГ Робота постійно діючої комісії щодо визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території міста за зверненнями громадян
20.12 15.00 Прес-центр Засідання депутатської фракції ВО «Свобода»
20.12 16.00 к. 205 Прийом громадян. Керуючий справами Мельничук Я.С.
20.12 16.00 к. 209 Засідання комісії по відбору учасників Програми «Теплий дім»

Прийом громадян

priyom gromadyan small

Кам'янецька петиція

petition small
administr poslugi small

Електронна черга в ДНЗ

elcherga dnz small