Регуляторна політика

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики

Звіт
про здійснення регуляторної діяльності
Кам’янець-Подільською міською радою та
виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської  ради
у 2018 році

У 2018 році одним із пріоритетів для органів місцевого самоврядування було формування  та  провадження прозорої та якісної регуляторної політики.
Регуляторна політика є інструментом досягнення балансу інтересів між державою, підприємцями і споживачами, запорукою зменшення бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також забезпечення формування конкурентоздатного бізнес-середовища в Україні.
Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась з метою підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів через неухильне дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними нормативно-правовими актами, а саме:
- Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (із змінами) (далі – Закон);
- Законом України від 14.12.2010 № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»;
- постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (із змінами);
- указами Президента України;
- іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.
З метою послідовного провадження державної регуляторної політики проводилася робота у таких напрямках:
- планування діяльності з підготовки регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);
- ведення реєстру чинних регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);
- оприлюднення на офіційному сайті міської ради та в засобах масової інформації всіх етапів здійснення регуляторної діяльності відповідно до чинного законодавства;
- проведення прискореного перегляду регуляторних актів;
- оновлення інформаційно-правової бази на офіційному сайті міської ради щодо здійснення регуляторної політики;
- залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організації до державної регуляторної політики у сфері підприємництва.
Рішенням другої (позачергової) сесії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання  від 25.11.2015 № 5/2 «Про затвердження Положення про постійні комісії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання» відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. До повноважень комісії належить організація роботи з вивчення проектів регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону і забезпечення підготовки експертних висновків до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.
Відповідно до статті 7 Закону рішеннями сесії міської ради від 05.12.2017 №5/46 та виконавчого комітету міської ради від 30.11.2017 № 1194 були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році та оприлюднені на сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» підрозділи «План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» та «План діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» відповідно.
При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні доповнення до планів діяльності. Так, протягом 2018 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 2-ма пунктами, а план діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 7-ма пунктами. Прийняті доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік оприлюднювались на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів».
За 2018 рік Кам’янець-Подільською міською радою був прийнятий 1 регуляторний акт:
- «Про внесення змін до порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Кам’янці-подільському» від 03.04.2018 № 15/53.
Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради на протязі 2018 року було прийнято 7 регуляторних актів:
1. «Про затвердження Положення про надання платних послуг Кам’янець-Подільською міською централізованою бібліотечною системою та встановлення вартості платних послуг і вартості відшкодування (пені) користувачами за несвоєчасне повернення книг до бібліотеки» від 25.01.2018 № 29.
2. «Про корегування регульованого тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Кам`янці-Подільському, які здійснюються у звичайному режимі руху» від 22.03.2018 № 304.
3. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки по вул. Васильєва, 1 для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 371.
4. «Про затвердження тарифів на послуги по наданню торгових місць з провадження господарської діяльності на роздільній смузі по проспекту Грушевського, між вул. Д.Галицького та вул. Князів Коріатовичів для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 372.
5. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки для транспортних засобів і громадської платної вбиральні, що надає комунальне підприємство «Кам’янець-Подільський міський стадіон ім. Г.А. Тонкочеєва» Кам’янець-Подільської міської ради» від 04.05.2018 № 474.
6. «Про встановлення регульованого тарифу на послуги лазні для КП «Міськтепловоденергія» від 14.06.2018 № 629.
7. «Про затвердження вартості платних послуг та вхідної плати на об’єктах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника» від 27.12.2018 № 1492.
Відповідно до статті 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2018 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу та М-Тестами були оприлюднені в засобах масової інформації міста та на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської міської ради.
Кожен регуляторний акт, в обов’язковому порядку, проходив громадські слухання з урахуванням відповідної цільової аудиторії. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення громадських обговорень, аналізувались та враховувались у проектах регуляторних актів. Звіт про проведення громадських слухань оприлюднювався в  газетах «Кам’янецький часопис «Ключ», «Подолянин» або «Фортеця».
Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяла підвищенню ефективності дії, вдосконаленню адміністративно-правових відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, прозорості рішень органів місцевого самоврядування.
Всі прийняті регуляторні акти проходили відповідні етапи відстеження результативності (базове, повторне, періодичне).
Відділом промисловості та підприємництва Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, проводиться моніторинг оприлюднення проектів регуляторних актів, оновлення інформаційної та нормативної-правової бази на офіційному сайті міської ради.
В 2018 році для повноти та якості надання інформації щодо здійснення державної регуляторної політики проведено роботу по наповненості розділу «Інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо здійснення регуляторної політики».
Також, на офіційному сайті Кам’янець-Подільської міської ради у категорії «Регуляторна політика» розміщено розділ «Реєстр власних регуляторних актів» з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та про внесенні зміни і доповнення до них.
Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.
У 2018 році була проведена робота по перегляду та перевірці діючих регуляторних актів щодо їх відповідності принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Були визнані такими, що втратили чинність, чотири рішення виконавчого комітету:
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по пр. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Уральською, західна сторона)» для ФОП Вінника П.С від 31.05.2013 № 684;
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по вул. Першотравневій (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Данила Галицького), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і вул. Уральська) приватному підприємцю Анеляк О.М.» від 21.04.2016 № 560;
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між входом в міський стадіон і вул. Князів Коріатовичів), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і центральним входом у ринок), просп. Грушевського (між центральним входом в ринок і вул. Данила Галицького) приватному підприємцю Деркач Н.М.» від 21.04.2016 № 561;
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між вул. Соборної та вул. Князів Коріатовичів) приватному підприємцю Никуляку М.В.» від 21.04.2016 № 562.
В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті протягом 2018 року була направлена на:
- недопущення прийняття розпорядчих документів з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Кожен розробник регуляторного акта повинен був у доступній та зрозумілій формі довести економічну доцільність свого рішення;
- забезпечення неухильного дотримання регуляторними органами оновленої Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта щодо обов’язковості здійснення регуляторними органами М-Тесту (оцінки витрат та економічних вигод);
- активізацію участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів та забезпечення системної роботи по залученню громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.
В 2018 році, на вимогу постанови КМУ від 21.10.2015 № 835,  оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних перелік діючих регуляторних актів із зазначенням дати набрання їх чинності.

   
Завантажити звіт про здійснення регуляторної діяльності Кам’янець-Подільською міською радою та виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради у 2017 році

У 2018 році одним із пріоритетів для органів місцевого самоврядування було формування  та  провадження прозорої та якісної регуляторної політики.

Регуляторна політика є інструментом досягнення балансу інтересів між державою, підприємцями і споживачами, запорукою зменшення бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також забезпечення формування конкурентоздатного бізнес-середовища в Україні.

Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась з метою підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів через неухильне дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними нормативно-правовими актами, а саме:

- Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (із змінами) (далі – Закон);

- Законом України від 14.12.2010 № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (із змінами);

- указами Президента України;

- іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

З метою послідовного провадження державної регуляторної політики проводилася робота у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);

- ведення реєстру чинних регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);

- оприлюднення на офіційному сайті міської ради та в засобах масової інформації всіх етапів здійснення регуляторної діяльності відповідно до чинного законодавства;

- проведення прискореного перегляду регуляторних актів;

- оновлення інформаційно-правової бази на офіційному сайті міської ради щодо здійснення регуляторної політики;

- залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організації до державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Рішенням другої (позачергової) сесії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання  від 25.11.2015 № 5/2 «Про затвердження Положення про постійні комісії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання» відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. До повноважень комісії належить організація роботи з вивчення проектів регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону і забезпечення підготовки експертних висновків до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

Відповідно до статті 7 Закону рішеннями сесії міської ради від 05.12.2017 №5/46 та виконавчого комітету міської ради від 30.11.2017 № 1194 були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році та оприлюднені на сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» підрозділи «План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» та «План діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» відповідно.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні доповнення до планів діяльності. Так, протягом 2018 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 2-ма пунктами, а план діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 7-ма пунктами. Прийняті доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік оприлюднювались на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів».

За 2018 рік Кам’янець-Подільською міською радою був прийнятий 1 регуляторний акт:

- «Про внесення змін до порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Кам’янці-подільському» від 03.04.2018 № 15/53.

Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради на протязі 2018 року було прийнято 7 регуляторних актів:

1. «Про затвердження Положення про надання платних послуг Кам’янець-Подільською міською централізованою бібліотечною системою та встановлення вартості платних послуг і вартості відшкодування (пені) користувачами за несвоєчасне повернення книг до бібліотеки» від 25.01.2018 № 29.

2. «Про корегування регульованого тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Кам`янці-Подільському, які здійснюються у звичайному режимі руху» від 22.03.2018 № 304.

3. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки по вул. Васильєва, 1 для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 371.

4. «Про затвердження тарифів на послуги по наданню торгових місць з провадження господарської діяльності на роздільній смузі по проспекту Грушевського, між вул. Д.Галицького та вул. Князів Коріатовичів для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 372.

5. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки для транспортних засобів і громадської платної вбиральні, що надає комунальне підприємство «Кам’янець-Подільський міський стадіон ім. Г.А. Тонкочеєва» Кам’янець-Подільської міської ради» від 04.05.2018 № 474.

6. «Про встановлення регульованого тарифу на послуги лазні для КП «Міськтепловоденергія» від 14.06.2018 № 629.

7. «Про затвердження вартості платних послуг та вхідної плати на об’єктах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника» від 27.12.2018 № 1492.

Відповідно до статті 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2018 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу та М-Тестами були оприлюднені в засобах масової інформації міста та на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської міської ради.

Кожен регуляторний акт, в обов’язковому порядку, проходив громадські слухання з урахуванням відповідної цільової аудиторії. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення громадських обговорень, аналізувались та враховувались у проектах регуляторних актів. Звіт про проведення громадських слухань оприлюднювався в  газетах «Кам’янецький часопис «Ключ», «Подолянин» або «Фортеця».

Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяла підвищенню ефективності дії, вдосконаленню адміністративно-правових відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, прозорості рішень органів місцевого самоврядування.

Всі прийняті регуляторні акти проходили відповідні етапи відстеження результативності (базове, повторне, періодичне).

Відділом промисловості та підприємництва Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, проводиться моніторинг оприлюднення проектів регуляторних актів, оновлення інформаційної та нормативної-правової бази на офіційному сайті міської ради.

В 2018 році для повноти та якості надання інформації щодо здійснення державної регуляторної політики проведено роботу по наповненості розділу «Інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо здійснення регуляторної політики».

Також, на офіційному сайті Кам’янець-Подільської міської ради у категорії «Регуляторна політика» розміщено розділ «Реєстр власних регуляторних актів» з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та про внесенні зміни і доповнення до них.

Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

У 2018 році була проведена робота по перегляду та перевірці діючих регуляторних актів щодо їх відповідності принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Були визнані такими, що втратили чинність, чотири рішення виконавчого комітету:

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по пр. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Уральською, західна сторона)» для ФОП Вінника П.С від 31.05.2013 № 684;

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по вул. Першотравневій (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Данила Галицького), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і вул. Уральська) приватному підприємцю Анеляк О.М.» від 21.04.2016 № 560;

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між входом в міський стадіон і вул. Князів Коріатовичів), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і центральним входом у ринок), просп. Грушевського (між центральним входом в ринок і вул. Данила Галицького) приватному підприємцю Деркач Н.М.» від 21.04.2016 № 561;

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між вул. Соборної та вул. Князів Коріатовичів) приватному підприємцю Никуляку М.В.» від 21.04.2016 № 562.

В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті протягом 2018 року була направлена на:

- недопущення прийняття розпорядчих документів з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Кожен розробник регуляторного акта повинен був у доступній та зрозумілій формі довести економічну доцільність свого рішення;

- забезпечення неухильного дотримання регуляторними органами оновленої Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта щодо обов’язковості здійснення регуляторними органами М-Тесту (оцінки витрат та економічних вигод);

- активізацію участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів та забезпечення системної роботи по залученню громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

В 2018 році, на вимогу постанови КМУ від 21.10.2015 № 835, оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних перелік діючих регуляторних актів із зазначенням дати набрання їх чинності.

                                                                    

Прочитано 2144 разів
zapitannia do vladi small

Анонси

11-22.02 ЗДО № 1,3,20,22 Моніторинг «Вивчення умов щодо організації сучасного середовища для дітей з особливими освітніми потребами»
18.02 08.00 к. 209 Виробнича нарада
18.02 10.00 вул. Шевченка, 26 Службова нарада працівників ДСЗН, ТЦСО (нсп) «Турбота», Центру сім’ї дітей та молоді
18.02 11.00 МЦЗ Семінар «Жінка на ринку праці»
18.02 13.00 УОЗ Нарада з керівниками лікувально-профілактичних закладів міста
18.02 15.00 к. 209 Засідання Духовної ради міста
18-20.02 15.00 ДЮСШ № 1 Спартакіада шкіл міста з баскетболу серед хлопців
18-21.02 15.00 ЗОШ № 17 Спартакіада шкіл міста з гандболу серед дівчат
18.02 16.00 к. 304 Прийом громадян. Заступник міського голови Савчук В.А.
18-22.02 ЗОШ № 17 Міська спартакіада з гандболу серед школярів (дівчата)
19.02 09.00 к. 409 Засідання ради директорів закладів культури
19.02 10.00 к. 304 Засідання опікунської ради з питань захисту прав осіб, які за станом здоров’я  не можуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки
19.02 13.30 вул. Шевченка, 26 Засідання комісії з питань надання житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та перевірки фактичного місця проживання
19.02 14.00 ДЖКГ Робота постійно діючої комісії щодо визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території міста
19.02 15.00 ТЦСО (нсп) «Турбота» Літературно-мистецький вечір «Ти рідна мова - скарб від Бога» (присвячений до Міжнародного дня рідної мови)
19-20.02 15.00 ПДАТУ Чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд
19.02 16.00 к. 315 Прийом громадян. Перший заступник міського голови Горшунов Г.І.
19.02 17.00 Дитяча школа мистецтв Вечір пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні «Навічно оселились на майдані»
19.02 17.00 Молодіжній центр «LoveKa» Патріотичний лекторій для молоді
20.02 День Героїв Небесної Сотні
20.02 Майдан Відродження Покладання вінків та квітів до пам’ятного знака Героїв Небесної Сотні з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні (протягом дня)
20.02 10.00 Сесійна зала  Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності
20.02 12.00 Загальноміська хвилина мовчання
20.02 12.00 Актова зала школи мистецтв Університет третього віку ТЦСО (нсп) «Турбота» Заняття літературно-художнього факультету
20.02 12.00 Дитяча школа мистецтв Творчий вечір «Оспіване Поділля»
20.02 12.00 Старий замок Інтерактивний урок «Герої Небесної Сотні»
20.02 13.00 ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» Урок мужності «Вони першими стали за гідність, за волю» (до Дня Героїв Небесної Сотні)
20.02 13.00 УОіН Засідання вихователів-методистів Методист-Best
20.02 14.00 вул. Шевченка, 26 Засідання комісії з надання матеріальної допомоги та інших соціальних послуг малозабезпеченим громадянам міста
20.02 16.00 к. 205 Прийом громадян. Керуючий справами Мельничук Я.С.
20.02 16.00 Молодіжній центр «LoveKa» Воркшоп «LoveKa - діє» (до річниці створення молодіжного простору)
20.02 16.00 Підліткові клуби «Сатурн», «Шукач», «Водограй», «Золоті колеса» Патріотичний роздум «Нові часи, нові герої» (вшанування
20.02 ДЕРІМ Спільно з міськрайонним управлінням Держпродспоживслужби проведення моніторингу закладів торгівлі та ресторанного господарства

Прийом громадян

priyom gromadyan small

Кам'янецька петиція

petition small
administr poslugi small

Електронна черга в ДНЗ

elcherga dnz small